Νέα

>Νέα
1001, 2013

Ολοκλήρωση διαδικασιών απορρόφησης του βιομηχανικού κλάδου της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. από την 100% θυγατρική εταιρία ΔΕΠΑΛ Α.Ε.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 21009/4/1/2013 ανακοίνωσης του Τμήματος Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ, η εταιρία ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., σύμφωνα με τo άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και την υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει [...]