1 Παραγωγικές μονάδες
1.1. Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
1.2. Sovel A.E. (Αλμυρός Μαγνησίας, Ελλάδα)
1.3 Stomana Industry S.A. (Pernik, Βουλγαρία)
1.4 Dojran Steel Dooel (Nikolic, Π.Γ.Δ.Μ.)
1.5 Έρλικον Α.Β.Ε. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
1.6 Θερμολίθ Α.Ε.
• Εγκαταστάσεις (Καλύβες Χαλκιδικής, Ελλάδα)
• Εγκαταστάσεις (Σκούμτσα Γρεβενών, Ελλάδα)
1.7 SmartReo PTY LTD (Brisbane, Αυστραλία)

2 Εγκαταστάσεις logistics
2.1 Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. (Ελλάδα)
2.2 Sovel A.E. (Ελλάδα)
2.3 Αντιμέτ Α.Ε. (Ελλάδα)
2.4 Sidebalk Steel Doo (Σερβία)
2.5 Sideral Steel Shpk (Αλβανία)
2.6 Siderom Steel Slr (Ρουμανία)
2.7 Port Svishtov West S.A. (Βουλγαρία)
2.8 Gyor Platform operated by DB Schenker (Ουγγαρία)
2.9 Sezana Platform operated by DB Schenker (Σλοβενία)

3 Λιμάνια
3.1 Αλμυρός Μαγνησίας (Ελλάδα)
3.2 Ασπρόπυργος Αττικής (Ελλάδα)
3.3 Port Svishtov (Βουλγαρία)