Η Αειφόρος ιδρύθηκε το 2001 από τον Όμιλο Σιδενόρ με στόχο να προσφέρει λύσεις στις παραγωγικές μονάδες του Ομίλου για την ορθολογική αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους. Από τότε η Αειφόρος και η θυγατρική της Aeiforos Bulgaria έχουν ανακυκλώσει εκατομμύρια τόνους βιομηχανικών υπόπροϊόντων στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, τα οποία δε διατέθηκαν σε Χ.υ.τ.Α., αλλά ξαναβρήκαν το δρόμο τους στον παραγωγικό και οικονομικό κύκλο, προστατεύοντας το περιβάλλον και τον άνθρωπο και συμβάλλοντας καθοριστικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η Αειφόρος δραστηριοποιείται πανελλαδικά με δύο εργοστάσια, το ένα στον Αλμυρό Μαγνησίας με λιμενικές εγκαταστάσεις και το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη.

Προϊόντα

  • Σκληρά αδρανή (αντιολισθηρά αδρανή) για την κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στην οδοποιία και ταπήτων αεροδιαδρόμων, πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο CE13043
  • Άμμο (χωρίς παιπάλη) για βιομηχανικά δάπεδα, προϊόντα τσιμέντου (κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου), βιολογικούς καθαρισμούς, αμμοβολή
  • Λεπτόκοκκη άμμο χαμηλού ειδικού βάρους και αμμοχάλικα, πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο CE13242
  • Ασβεστούχο κονία για χρήση στην κατασκευή δομικών στοιχείων, στην επεξεργασία και στη σταθεροποίηση αποβλήτων, καθώς και στην αποκατάσταση εδαφών
  • Σιδηρούχο σκωρία για εργοστάσια τσιμέντων και άλλες χρήσεις
  • Σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα (αλουμίνιο, χαλκό, ορείχαλκο κ.λπ.) από την ανακύκλωση αυτοκινήτων και οικιακών συσκευών
  • Εναλλακτικά καύσιμα από ανακύκλωση υπολειμμάτων άλεσης παλαιοσιδήρου

Από το 2005, η Αειφόρος λειτουργεί μια μονάδα ανακύκλωσης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), που είναι συμβεβλημένη με το αρμόδιο πανελλήνιο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΕΔΟΕ ΑΕ). Στη συγκεκριμένη μονάδα πραγματοποιείται η απορρύπανση και η αποσυναρμολόγηση αυτοκινήτων και μικρών φορτηγών, με σεβασμό στο περιβάλλον, αναλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες διαγραφής και απόσυρσης για λογαριασμό των ιδιοκτητών τους.

Το 2012 η Αειφόρος προχώρησε σε μεγάλη, παγκοσμίως καινοτόμα, επένδυση για την ανακύκλωση των υπολειμμάτων κατατεμαχισμού (shredder fluff), με σκοπό την ανάκτηση μετάλλων και την παραγωγή υλικών για ενεργειακή αξιοποίηση. Προσφέρει στην ελληνική βιομηχανία ανακύκλωσης τη μοναδική διέξοδο για τη διαχείριση ενός αποβλήτου που παράγεται σε μεγάλες ποσότητες, του οποίου απαγορεύεται η διάθεση σε ΧΥΤΑ, ενώ επιτυγχάνεται ο στόχος της κατά 95% ανακύκλωσης και ανάκτησης.

Η Αειφόρος παρέχει επίσης υπηρεσίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει την αναγνώριση των επικινδύνων αποβλήτων, τη συ­σκευασία, τη σήμανση και τη μεταφορά τους, καθώς και την αδειοδότηση διασυνοριακής μεταφοράς και την εξαγωγή τους, σε περίπτωση που η αξιοποίησή τους δεν είναι εφικτή στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η Εταιρία αξιοποιεί, μέσω της θυγατρικής της Θερμολίθ, κοιτάσματα ολιβίνη και παράγει άμμο πλήρωσης για ηλεκτρικό κλίβανο, άμμο χυτηρίου, πυρίμαχες μάζες, slag conditioner και άμμο αμμοβολής.