Η SmartReo παράγει προκατασκευασμένο χάλυβα οπλισμού για την αγορά της Αυστραλίας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Synthesis™ σε συνδυασμό με άλλες προηγμένες τεχνολογίες σε εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας στο Wacol, Brisbane, στο Queensland της Αυστραλίας. Η Εταιρία είναι κοινοπραξία μεταξύ της Σιδενόρ και της Thiess, μιας από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες της Αυστραλίας.