Η  Θερμολίθ ιδρύθηκε το 1998 με έδρα τις Καλύβες Χαλκιδικής ως εταιρία παραγωγής βασικών πυρίμαχων μαζών για χαλυβουργικές χρήσεις. Με την εφαρμογή ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος, αύξησε τις παραγωγικές δυνατότητες της ώστε να ανταποκριθεί στη μεγάλη ζήτηση των πελατών της σε πυρίμαχα προϊόντα. Το 1999, η Θερμολίθ στρέφεται προς την εκμετάλλευση του ολιβίνη (βιομηχανικό ορυκτό), φυσικού πυρίμαχου προϊόντος, που χρησιμοποιείται σε μεγάλες ποσότητες στα βασικά πυρίμαχα υλικά.

Η εξορυκτική δραστηριότητα και η επεξεργασία του ολιβίνη διεξάγεται στην περιοχή της Σκούμτσας Γρεβενών. Παράλληλα, η Θερμολίθ δραστηριοποιείται και στην εμπορική εκμετάλλευση του ολιβίνη και των προϊόντων αυτού. Από τις αρχές του 2012, στο πλαίσιο της καθετοποίησης των παραγωγικών διεργασιών του Ομίλου Σιδενόρ, η εταιρία Αειφόρος, θυγατρική της Σιδενόρ, έγινε ο κύριος μέτοχος της Θερμολίθ με άμμεσο ποσοστό 70%.

Εγκατάσταση: Καλύβες Χαλκιδικής

Το εργοστάσιο πυρίμαχων συνολικής έκτασης 20 στρεμμάτων βρίσκεται στις Καλύβες Χαλκιδικής. Διαθέτει τρεις ανεξάρτητες μονάδες παραγωγής πυρίμαχων μαζών με εξοπλισμό θραύσης, κοσκίνισης, ζύγισης, ανάμειξης, συσκευασίας, καθώς και αποθηκευτικούς χώρους πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου ανέρχεται σε 15.000 τόνους.

Προϊόντα

 • Πυρίμαχες μάζες για κατανεμητές (tundish) από μαγνησία και ολιβίνη για εφαρμογές:
  i) με εκτόξευση (coating mixes)
  ii) εν ξηρώ (dry mixes)
  iii) εν ψυχρώ (cold settings)
 • Πυρίμαχες μάζες για κατανεμητές (tundish) μόνο από μαγνησία για εφαρμογές:
  iv) με εκτόξευση (coating mixes)
  v) εν ξηρώ (dry mixes)
  vi) εν ψυχρώ (cold settings)
 • Μαγνησιακές πυρίμαχες μάζες (gunning και ramming) για ηλεκτρικό κλίβανο

Πρόσφατες έρευνες απέδειξαν ότι ο ολιβίνης έχει μια μοναδική ιδιότητα: απορροφά το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Τα στατιστικά είναι ενδεικτικά των προοπτικών που ανοίγει ο ολιβίνης: ένας τόνος του ορυκτού μπορεί να απομακρύνει 650 κιλά διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα

Εγκατάσταση: Σκούμτσα Γρεβενών

Στη Σκούμτσα βρίσκονται το λατομείο του ολιβίνη και οι μονάδες επεξεργασίας του μεταλλεύματος. Για την εξόρυξη του ολιβίνη, η Θερμολίθ διαθέτει 350 στρέμματα δηλωμένες προς εκμετάλλευση περιοχές.  Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου ανέρχεται σε 40.000 τόνους.

Προϊόντα

 • Ολιβίνης ως υλικό για τον αφρισμό της σκωρίας (slag conditioner)
 • Ολιβίνης ως πρώτη ύλη για τη βιομηχανία πυρίμαχων
 • Άμμος πλήρωσης κλιβάνου EBT από ολιβίνη σε διάφορες κοκκομετρίες
 • Άμμος χυτηρίου

Ποιότητα προϊόντων

Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Θερμολίθ. Με στόχο την εγγύηση υψηλής και σταθερής ποιότητας στους πελάτες της, η Εταιρία έχει προβεί στην αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής, στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών παραγωγής με αύξηση των ελέγχων ποιότητας κατά την παραγωγή και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού. Η Εταιρία εφαρμόζει και στις δυο παραγωγικές εγκαταστάσεις της Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008. Η Πολιτική Διασφάλισης της Ποιότητας της Εταιρίας συνίσταται στη  συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της με στόχο την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.

Η Θερμολίθ, μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, συνεισφέρει στην εθνική οικονομία, ενώ παράλληλα, μέσω των επενδύσεων, που πραγματοποιεί σε ετήσια βάση, θέτει τις βάσεις για την επίτευξη μιας Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Εταιρία προέβη σε σειρά από επενδύσεις ύψους 300.000 ευρώ με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της.