Investments

O Όμιλος Σιδενόρ παραμένει εδώ και δεκαετίες σταθερά προσηλωμένος στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων για την κατασκευαστική αγορά, μέσω συνεχούς έρευνας και σημαντικών επενδύσεων. Το επιστέγασμα της εμπειρίας όλων αυτών των ετών είναι η νέα, διεθνώς κατοχυρωμένη τεχνολογία Synthesis™ για τη βιομηχανική προκατασκευή σιδηρού οπλισμού. Η Synthesis™ έχει αναπτυχθεί εξολοκλήρου από θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου και είναι ένα μοναδικό στο είδος του ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένης παραγωγής τελικών προϊόντων χάλυβα. Το Ευρωπαϊκό γραφείο διπλωμάτων ευρεσυτεχνίας έχει απονείμει και κατοχυρώσει στην Εταιρία το σχετικό δίπλωμα.
Κατόπιν της μεγάλης επιτυχίας που σημείωσε στην ελληνική κατασκευαστική αγορά, ο Όμιλος Σιδενόρ έθεσε στόχους πώλησης ή/και συνεκμετάλλευσης της τεχνολογίας στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε στην Αυστραλία η εταιρία SmartReo (www.smartreo.com.au), μία κοινοπραξία (Joint Venture) μεταξύ της Σιδενόρ και της Thiess, της μεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρίας της χώρας. Η νέα εταιρία παρέχει, από το Νοέμβριο του 2014, ολοκληρωμένες λύσεις στην προκατασκευή σιδηρού οπλισμού αξιοποιώντας την τεχνολογία Synthesis™ σε μία σύγχρονη εγκατάσταση στο Brisbane, στην πολιτεία του Queensland στην Αυστραλία.

Φουρνος _2017_1400x600Η ΣΙΔΕΝΟΡ στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και προσπαθώντας πάντα να προσφέρει προϊόντα που παράγονται με τη τελευταία τεχνολογία, έχει επενδύσει πρόσφατα στην εγκατάσταση επαγωγικών φούρνων στις εγκαταστάσεις της ΣΟΒΕΛ και στο εργοστάσιο της ΣΙΔΕΝΟΡ, αντικαθιστώντας έτσι το υποχρεωτικό πέρασμα των μπιγιετών μέσω των παραδοσιακών φούρνων αναθέρμανσης, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο μια λύση περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον.

Αυτό επιτυγχάνεται επειδή η μπιγιέτα αμέσως μετά τη μορφοποίηση της κατά την έξοδο από το χυτήριο, κατευθύνεται στον επαγωγικό φούρνο για να ελαστεί στη συνέχεια, διατηρώντας έτσι τη θερμοκρασία που χρειάζεται σε κάθε στάδιο. Έτσι η μπιγιέτα δεν κρυώνει ώστε μετά να απαιτείται θέρμανση εκ νέου, το οποίο μεταφράζεται σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και άρα φιλικότητα στο περιβάλλον.

Ραβδοι και Κουλουρες _2017_1400x600_02

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TEMPCORE
Οι μηχανικές ιδιότητες του Χάλυβα SD κατηγορίας C, Β500C, επιτυγχάνονται με χρήση κατάλληλης χημικής σύστασης και ειδικής θερμικής κατεργασίας (βλ. σχηματική απεικόνιση) κατά την παραγωγή του. Η χημική σύσταση χαρακτηρίζεται από αυξημένη περιεκτικότητα των στοιχείων που παρέχουν «φυσική σκληρότητα» στο χάλυβα.

graph1

Με την ειδική θερμική κατεργασία, η επιφανειακή ζώνη του χάλυβα υπόκειται σε βαφή και επαναφορά, προσδίδοντάς του υψηλή αντοχή, ενώ ο πυρήνας του ψύχεται λιγότερο έντονα προσδίδοντάς του υψηλή ολκιμότητα.

ΟΛΚΙΜΟΤΗΤΑ
Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για αντισεισμικότητα των κατασκευών απαιτούν τη χρήση χαλύβων υψηλής ολκιμότητας. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον ΟΑΣΠ (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας) να προτείνει για πρώτη φορά χάλυβες οι οποίοι διακρίνονται όχι μόνο για την αντοχή τους αλλά και για την ολκιμότητά τους σε κατηγορίες ολκιμότητας Α και C (όπου C ο πιο όλκιμος χάλυβας). Η κατηγορία C υιοθετήθηκε στο νέο εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1421.

graph2Η ολκιμότητα του χάλυβα (η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας) είναι η βασικότερη προϋπόθεση για να αναπτύξει πλαστιμότητα μια κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (σ-ε), που προκύπτει από τη δοκιμή εφελκυσμού, η πλαστική ενέργεια που απορροφάται από το χάλυβα εκφράζεται από το εμβαδόν του σκιασμένου τμήματος του διαγράμματος.

Η αύξηση της ολκιμότητας απαιτεί μεγιστοποίηση του εμβαδού αυτού και επιτυγχάνεται με υψηλές τιμές για την παραμόρφωση εu και την κράτυνση ft/fy.

Στα σύγχρονα πρότυπα η ολκιμότητα εκφράζεται με μια δέσμη παραμέτρων όπως:
– η παραμόρφωση υπό το μέγιστο φορτίο (Agt)
– ο λόγος της τάσης θραύσης προς την τάση διαρροής – κράτυνση (ft/fy)
– ο λόγος της πραγματικής προς την ονομαστική τάση διαρροής (fy act/fy nom).

Η ΣΙΔΕΝΟΡ πιστή στη φιλοσοφία του ποιοτικού και καινοτόμου προϊόντος, προχώρησε στην παραγωγή του Χάλυβα SD κατηγορίας C υψηλής ολκιμότητας B500C.

Ο πίνακας παρουσιάζει τα μηχανικά χαρακτηριστικά του Χάλυβα SD κατηγορίας C, σε σχέση με τα κυριότερα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς για τους χάλυβες.

(οι απαιτήσεις των προτύπων αναφέρονται σε χαρακτηριστικές τιμές)

table1

* μέση τιμή

Ο Χάλυβας SD κατηγορίας C, υπερκαλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις ολκιμότητας των νέων αυστηρότερων προτύπων και κανονισμών.

Vacuum Degasser _2017_1400x600

Στo πλαίσιo του συνεχούς προγράμματος επενδύσεων του Ομίλου Σιδενόρ για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση του εξοπλισμού για την υπό κενό επεξεργασία του ρευστοποιημένου χάλυβα (Vacuum Degasser – VD) στο εργοστάσιο της Stomana Industry στη Βουλγαρία.

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη του 2014 συμβάλλοντας στη θεαματική βελτίωση της ποιότητας του χάλυβα, που παράγεται στις εγκαταστάσεις της Stomana Industry. Με την επεξεργασία του χάλυβα στη μονάδα του Vacuum Degasser, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της περιεκτικότητας του σε υδρογόνο και άζωτο.

Με τη χρήση του Vacuum Degasser παράγεται «καθαρός χάλυβας» υψηλής ποιότητας, που οδηγεί σε αντίστοιχα τελικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες που ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπό κενό διαθέτουν σήμερα μόνο τα σημαντικότερα χαλυβουργεία στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Με αυτόν τον εξοπλισμό η Stomana Industry θα μπορεί να παράγει νέες ποιότητες κραμάτων χάλυβα στοχεύοντας σε υψηλότερων απαιτήσεων βιομηχανικούς κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανία σφυρήλατων και άλλους.