sidenor_istoriko site-02 sidenor_istoriko site-03 sidenor_istoriko site-04
Ίδρυση της Εταιρίας με την επωνυμία Βιοχάλκο-Σάνιτας Ελληνική Βιομηχανία Σωλήνων, Ειδών Υγιεινής και Θερμάνσεως με αντικείμενο την παραγωγή χαλυβδοσωλήνων ύδρευσης, θερμαντικών σωμάτων και λεβήτων. Αλλαγή της επωνυμίας σε Σιδενόρ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου. Εισαγωγή των μετοχών της Έρλικον (θυγατρική εταιρία) στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
sidenor_istoriko site-05 sidenor_istoriko site-06 sidenor_istoriko site-07
Η θυγατρική Sovel, αποκτά τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας Μεταλλουργική Χάλυψ στον Αλμυρό Μαγνησίας. Εισαγωγή της Σιδενόρ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από συγχώνευση με απορρόφηση της εισηγμένης εταιρίας Έρλικον Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Σιδενόρ κατά το πρότυπο ISO 9002 (σήμερα ISO 9001:2008).
 sidenor_istoriko site-08  sidenor_istoriko site-09  sidenor_istoriko site-10
 – Έναρξη παραγωγής του ελάστρου της θυγατρικής Sovel, που διπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητα προϊόντων ελάστρου της Σιδενόρ.
– Ανάπτυξη και εμπορική τοποθέτηση του νέου καινοτόμου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος SD με ενισχυμένη αντισεισμική συμπεριφορά.
 – Έναρξη λειτουργίας του χαλυβουργείου της Sovel στον Αλμυρό Μαγνησίας.
– Εξαγορά του 75% της βουλγαρικής εταιρίας Stomana Industry.
 – Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Σιδενόρ για τις παραγωγικές μονάδες Θεσσαλονίκης και Αλμυρού Μαγνησίας κατά το πρότυπο ISO 9001:2000.
– Εμπορική τοποθέτηση του χάλυβα SD υψηλής ολκιμότητας κατηγορίας C.
 sidenor_istoriko site-12  sidenor_istoriko site-13  sidenor_istoriko site-14
 Απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου.  Η Εταιρία γίνεται η πρώτη ελληνική βιομηχανία χάλυβα που αποκτά πιστοποιητικό συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (πιστοποίηση κατά το πρότυπο
ISO 14001:2004 των εργοστασίων Θεσσαλονίκης και Αλμυρού Μαγνησίας).
 Έναρξη λειτουργίας της θυγατρικής εταιρίας Dojran Steel στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με κύριο αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος.
 sidenor_istoriko site-15  sidenor_istoriko site-16  sidenor_istoriko site-17
 – Έναρξη λειτουργίας των παραγωγικών εγκαταστάσεων της κοινοπραξίας ZAO –TMK CPW στη Ρωσία.
– Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της Dojran Steel.
– Έναρξη λειτουργίας της νέας μεθόδου τροφοδοσίας σκραπ (consteel) στη Sovel.
– Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας της Σιδενόρ κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2007.
– Ανάδειξη της Σιδενόρ μεταξύ των 500 νέων πρωτοπόρων εταιριών, διεθνώς, από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum.
 – Έναρξη λειτουργίας του νέου ελασματουργείου της θυγατρικής Stomana Industry στη Βουλγαρία (αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε επιμήκη προϊόντα στους 1.000.000 τόνους ετησίως).
– Απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Stomana Industry.
 – Απόκτηση ποσοστού 34% στην Ιταλική εταιρία Automatic Wire Machines, η οποία σχεδιάζει και αναπτύσσει μηχανικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας χάλυβα.
– Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απόκτηση λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Svishtov της Βουλγαρίας, σε στρατηγικό σημείο πάνω στον ποταμό Δούναβη, μέσω της Port Svishtov West, θυγατρικής της Stomana Industry.
 sidenor_istoriko site-18  sidenor_istoriko site-19  sidenor_istoriko site-20
 – Oλοκλήρωση της εγκατάστασης της νέας γραμμής ελασματουργείου επιμήκων προϊόντων χάλυβα (compact mill), στη Sovel, η οποία αύξησε την παραγωγική δυναμικότητα προϊόντων ελασματουργείου κατά 300.000 τόνους.
– Έναρξη λειτουργίας εγκαταστάσεων logistics στη Sideral Steel ShPk, στην Αλβανία.
 Απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου της Σιδενόρ με αντικείμενο τη μεταποίηση παλαιοσιδήρου και την εξ’ αυτού παραγωγή επιμήκων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, εισφορά του στη Δεπάλ και μετονομασία σε Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα.  – Πώληση μηχανών Synthesis™ στη Σιγκαπούρη για παραγωγή έτοιμων κλωβών Sidefor.
Συμφωνία μεταξύ της Stomana Industry στη Βουλγαρία και της Ιαπωνικής Daido Steel Co. Ltd η οποία περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη από τη Daido Steel για την περαιτέρω ανάπτυξη της υπάρχουσας δραστηριότητας των ειδικών χαλύβων (SBQ) στη Stomana Industry.
– Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας στο πλαίσιο των Βραβείων «Made in Greece» για το προϊόν Sidefor Plus.
 sidenor_istoriko site-21  11-19-2019_History_Years_2015  11-19-2019_History_Years_2016
– Κατασκευή και λειτουργία του φούρνου επαγωγικής αναθέρμανσης μπιγιετών στη μονάδα παραγωγής της Sovel. Επιτυγχάνεται μείωση των συνολικών άμεσων εκπομπών CO2 καθώς και μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της σημαντικής μείωσης χρήσης φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την αναθέρμανση στους κλασικούς κλιβάνους και την ευέλικτη λειτουργία με άμεσο άνοιγμα/κλείσιμο του φούρνου.
– Ανάπτυξη του Ετήσιου Απολογισμού 2014 συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία που αφορούν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα των εταιριών Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα και Sovel.
– Εγκατάσταση πύργου ψύξης καυσαερίων ηλεκτρικού κλιβάνου τόξου, στη μονάδα παραγωγής της Sovel με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρίας.
Δημιουργία και έναρξη λειτουργίας της κοινής εταιρίας της Σιδενόρ Συμμετοχών και της Thiess με την επωνυμία SmartReo για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στην προκατασκευή σιδηρού οπλισμού αξιοποιώντας την τεχνολογία Synthesis™ σε μία σύγχρονη εγκατάσταση στο Brisbane, στην πολιτεία του Queensland, στην Αυστραλία.
– Η εταιρία Thiess είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία της Αυστραλίας.
– Τον Ιούλιο 2015 ολοκληρώνεται η συγχώνευση μέσω απορρόφησης, της Σιδενόρ Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. από τη Viohalco S.A.
– Λειτουργία στη Stomana Industry – Pernik Βουλγαρία, του εξοπλισμού για την υπό κενό επεξεργασία του ρευστοποιημένου χάλυβα (Vacuum Degasser – VD)
 – Ολοκληρώθηκε η επένδυση του νέου  φούρνου επαγωγικής αναθέρμανσης μπιγιετών στο εργοστάσιο της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη.
– Διάκριση με βραβείο Gold για τις επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βραβείο Silver για τη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα στο πλαίσιο των Environmental Awards 2016.
11-19-2019_History_Years_2017 11-19-2019_History_Years_2018 11-19-2019_History_Years_2019
– Πλήρη ανακαίνιση του ελασματουργείου στη Dojran Steel για την παραγωγή ευρείας γκάμας μορφοσιδήρου. – Η Εταιρία προχώρησε στην πώληση της Θυγατρικής της Αειφόρος Α.Ε. στην εταιρία ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. – Πώληση της θυγατρικής εταιρίας Prosal Tubes S.A. στην εταιρία Stomana S.A.
– Η Stomana Industry ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση νέας γραμμής για βαφή και επαναφορά (quenching και tempering) ειδικών χαλύβων.