Ειδικά προφίλ για εξειδικευμένες εφαρμογές που περιλαμβάνουν:

Λάμες γεωργικών χρήσεων οι οποίες είναι ειδικά προφίλ θερμής έλασης που κατασκευάζονται ανάλογα με τις προδιαγραφές του κάθε πελάτη και χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αρότρων.

Ενώσεις σιδηροτροχιών οι οποίες είναι ειδικά προφίλ θερμής έλασης που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών τύπου S49, και αποτελούν τις ενώσεις μεταξύ των επιμέρους ραγών. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά συμφωνούνται με τον πελάτη, ανάλογα με τις προδιαγραφές του κάθε έργου.