Ο Όμιλος Σιδενόρ δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα αποτελώντας σήμερα τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής προϊόντων χάλυβα, με ηγετική θέση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η επιχειρηματική πορεία του Ομίλου Σιδενόρ ξεκίνησε το 1962 και σήμερα είναι ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος επιχειρήσεων με 36 θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες, εκ των οποίων οι 18 δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Οι παραγωγικές μονάδες του Ομίλου λειτουργούν στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
Η επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ξεκίνησε το 2001 με την απόκτηση της Stomana Industry στη Βουλγαρία, στην οποία ο Όμιλος Σιδενόρ συνεχίζει να επενδύει στοχεύοντας στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητάς του, στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων καθώς και στη μείωση του κόστους παραγωγής.
Το 2006, ο Όμιλος Σιδενόρ επεκτείνει τη διείσδυσή του στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω της εταιρίας Dojran Steel στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με εργοστάσιο παραγωγής επιμήκων προϊόντων χάλυβα, καλύπτοντας τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και του Κοσσόβου. Από το 2007 έως το 2011, αναπτύσσεται ευρύ εμπορικό δίκτυο στη Σερβία (μέσω της Sidebalk Steel), στην Αλβανία (μέσω της Sideral Steel) και στη Ρουμανία (μέσω της Siderom Steel) με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη των τοπικών αγορών και της ευρύτερης περιοχής.
Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου αναβαθμίζονται και επεκτείνονται συνεχώς μέσα από ένα εκτεταμένο μακροχρόνιο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους πάνω από 950 εκ. ευρώ για την περίοδο 1998 – 2018.
Τα προϊόντα του Ομίλου Σιδενόρ καλύπτουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Βασικές προτεραιότητες του Ομίλου αποτελούν η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών του, η έμφαση στην καινοτομία, οι επενδύσεις σε άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό, η πελατοκεντρική προσέγγιση των δραστηριοτήτων του και η εξέλιξη των εργαζομένων του. Η τεχνολογική υπεροχή, σε επίπεδο παραγωγικής βάσης, σε συνδυασμό με το δίκτυο πωλήσεων, εντός και εκτός Ελλάδας, επιτρέπουν στον Όμιλο Σιδενόρ να διατηρεί την ηγετική θέση του στον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα.

Οι εταιρίες του Ομίλου Σιδενόρ
Με στόχο τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα, οι δραστηριότητες του Ομίλου Σιδενόρ είναι πλήρως καθετοποιημένες και διακρίνονται στους ακόλουθους τομείς:

– χαλυβουργίας / ελασματουργίας
– περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα (καθετοποίηση) και
– πωλήσεων και διανομής των προϊόντων