ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.

Αρ.Μ.Α.Ε.: 7947/01/Β/86/164 – Υπ. Ανάπτυξης

ΑΦΜ: 094130920 / ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ.: 869901000

Έδρα: Λ. Μεσογείων 2-4, 115 27, Αθήνα

Κεντρικά Γραφεία: Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα
Tηλ.: 210-6787111
Fax: 210-6787740

Αναφορά καταγγελιών (7) (1)