Ο Όμιλος Σιδενόρ, διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων στον τομέα του χάλυβα, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ποικίλες ανάγκες των πελατών του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων του Ομίλου Σιδενόρ είναι:
• η άριστη ποιότητα
• η αυστηρή εναρμόνιση με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς και
• τα ιδιαίτερα καινοτόμα χαρακτηριστικά, τα οποία προσδίδουν προστιθέμενη αξία στον πελάτη και τον τελικό καταναλωτή

Τα προϊόντα του Ομίλου Σιδενόρ χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε τεχνικά κατασκευαστικά έργα, τόσο εντός, όσο και εκτός των ελληνικών συνόρων, σε διάφορες βιομηχανικές χρήσεις, στη ναυπηγική βιομηχανία, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στον κλάδο παραγωγής ενέργειας κλπ.