Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε.

ISO 45001:2018

 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΙΓΙΕΤΩΝ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΟΣΥΡΜΑΤΟΣ

Sovel A.E.

EBETAM-MIRTEC OHSAS 18001 SOVEL A 

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΙΓΕΤΩΝ, ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΤΑΙΝΙΩΝ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ / ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΙQNET OHSAS 18001 SOVEL B

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΙΓΕΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Stomana Industry S.A.

BS OHSAS 18001:2007

 • PRODUCTION AND TRADE IN SEMI-PRODUCTS (BLOOMS, BILLETS, SLABS),
  HOT ROLLED STEEL PRODUCTS (HEAVY PLATES, MERCHANT BARS, SPECIAL
  PROFILES, BALLS, BRIGHT BARS, REINFORCING BARS).

Dojran Steel Dooel

LRQA_45001:2018

 • PRODUCTION OF HOT ROLLED REINFORCING STEEL BARS, REINFORCING STEEL FABRIC, MESH, LATTICE GIRDERS, GABION BOX AND ROLL WITH HEXAGONAL SHAPED HOLE AND DOUBLE TWISTED GALVANISED IRON WWIRE AND SQUARE AND ROUND SHAPED MERCHANT STEEL BARS. COILING AND PACKAGING OF COPPER COATED WIRE.

‘Ερλικον Α.Β.Ε

BV OHSAS 18001:2007

 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ, ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ), ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΙΝΕΣ
Τακτική επικοινωνία με τους εργαζόμενους για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
Στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τους εργαζόμενους για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, εντός του 2014 πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις τόσο με τα στελέχη όσο και με τους εργοδηγούς των εργοστασίων Θεσσαλονίκης και Αλμυρού Μαγνησίας. Συγκεκριμένα, στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν τρεις συσκέψεις με τους εργαζόμενους, ενώ στο εργοστάσιο στον Αλμυρό Μαγνησίας πραγματοποιήθηκαν έξι συσκέψεις. Στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν και καταγράφηκαν όλα τα σχετικά θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, προκειμένου να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν τυχόν προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες όπου απαιτούνται.

Για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας δημιουργήθηκαν σχετικές αφίσες και τοποθετήθηκαν στους χώρους εργασίας, καθώς και η ανάλογη σήμανση. Ακόμα και οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες ενημερώνονται με σειρά ειδικών φυλλαδίων με οδηγίες υγείας και ασφάλειας.

Προγράμματα πρόληψης για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

Με σκοπό τη μείωση των ατυχημάτων, τον έλεγχο ή/και την εξάλειψη των κινδύνων και τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης της Εταιρίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας, προγραμματίζονται και υλοποιούνται δράσεις και ενέργειες πρόληψης για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σε ετήσια βάση.

Η αριστεία στην ασφάλεια και την υγεία φέρνει και άριστα επιχειρηματικά αποτελέσματα

Πρόγραμμα πρόληψης για την ασφάλεια των εργαζομένων

 • Διενεργούνται προγραμματισμένες επιθεωρήσεις υγείας και ασφάλειας
 • Διερεύνηση ατυχημάτων και συμβάντων για τον εντοπισμό των βαθύτερων αιτιών και τη λήψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση δυνητικών επαγγελματικών κινδύνων
 • Λήψη μέτρων για τη συνεχή μείωση της επικινδυνότητας
 • Προμήθεια και χρήση των πιο εξελιγμένων μέσων ατομικής προστασίας, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε θέσης εργασίας
 • Ασκήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για τη διασφάλιση της ετοιμότητας του προσωπικού και της αρτιότητας του εξοπλισμού

Πρόγραμμα πρόληψης για την υγεία των εργαζόμενων

 • Διενέργεια μετρήσεων βλαπτικών παραγόντων
 • Γενικοί προληπτικοί έλεγχοι υγείας (check-up) για όλους τους εργαζόμενους
 • Λειτουργία εξοπλισμένου ιατρείου με προγραμματισμένες επισκέψεις ιατρού εργασίας
 • Τήρηση απόρρητου ατομικού ιατρικού φακέλου για κάθε εργαζόμενο
 • Τήρηση τράπεζας αίματος για την κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων και των οικογενειών τους
 • Υλοποίηση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών
Η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των εργαζομένων της σε θέματα υγείας και ασφάλειας, αναγνωρίζοντας πως η συμμετοχή όλων των εργαζομένων στο Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία είναι απαραίτητη. Η εκπαίδευση αποτελεί ιδιαίτερα βασικό παράγοντα για την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών και τη διατήρηση των συμβάντων σε χαμηλά επίπεδα και για το λόγο αυτό η Εταιρία υλοποιεί ένα εκτενές πρόγραμμα εκπαιδεύσεων συμπεριλαμβάνοντας:

 • σεμινάρια πρώτων βοηθειών (σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ)
 • εκπαίδευση εργαζόμενων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • εκπαίδευση εργαζόμενων σε θέματα ασφαλούς συμπεριφοράς
 • εκπαίδευση εργαζόμενων σε θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
 • εκπαίδευση εργαζόμενων σε θέματα πυρασφάλειας (σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία)
 • εκπαίδευση εργαζόμενων σε θέματα ασφάλειας για εργασίες σε ύψος
 • εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας έναντι των ηλεκτρολογικών κινδύνων
 • εκπαίδευση από διαπιστευμένο ελεγκτή ανυψωτικών μέσων
 • εκπαίδευση εργοδηγών στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • εκπαίδευση εργαζομένων για ασφάλεια κατά την ανύψωση φορτίου
 • εκπαίδευση εργαζομένων για ασφαλή χρήση κλαρκ
 • εκπαίδευση εργαζομένων για ασφαλή μεταφορά κυλινδρικών φορτίων
 • εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα οξυγονοκοπής.

Οι ετήσιες ανάγκες για εκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα αυτό, καθορίζονται και ιεραρχούνται με βάση τη συνεχή ανάλυση δυνητικού κινδύνου, καθώς και μέσω της διαδικασίας διερεύνησης όλων των συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια, στο πλαίσιο των σχετικών συσκέψεων υγείας και ασφάλειας καθώς και της διαρκούς επικοινωνίας με τους εργαζόμενους.

Προϋπόθεση για τη συνεχή βελτίωση της Εταιρίας στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας

είναι η συμμετοχή όλων

Εκπαιδεύσεις Εσωτερικές

 • Αιτίες ατυχημάτων
 • Εργασίες σε ύψη – πτώσεις – γλιστρήματα
 • Ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
 • Ανύψωση – μετακινήσεις φορτίων
 • Βιομηχανικά αέρια
 • Πρόγραμμα 5S
 • Συμπεριφορά στην εργασία

Εκπαιδεύσεις Εξωτερικές

 • Α’ βοήθειες (ΕΚΑΒ, Ερυθρός Σταυρός)
 • Πυρασφάλεια (Πυροσβεστική)
 • Ηλεκτρικοί κίνδυνοι
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια από εξωτερικούς συνεργάτες
Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρία. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει καθιερωθεί και εφαρμόζεται πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, αποδεικνύοντας την προσήλωση της Εταιρίας στον τομέα αυτό. Η Διοίκηση της Εταιρίας ενημερώνεται άμεσα για κάθε θέμα που σχετίζεται με την υγεία και την ασφάλεια και φροντίζει για την απρόσκοπτη εφαρμογή της πολιτικής.

Η πολιτική της Εταιρίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία καθορίζεται από τη Διοίκηση, βασίζεται στη συνεργασία, στη συναίνεση και στη συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού της και είναι δεσμευτική για κάθε εργαζόμενο και συνεργάτη.

Η Εταιρία έχει αναπτύξει δείκτες που καταγράφουν την επίδοσή της στον τομέα αυτό και στοχεύει στη συνεχή βελτίωσή τους υλοποιώντας κατάλληλες δράσεις και προγράμματα, όπως:

 • Εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στα δύο εργοστάσια (στη Σιδενόρ Βιομηχανική και στη Sovel) με συμμετοχή όλων των εργαζομένων και της Διοίκησης
 • Επιθεωρήσεις ασφάλειας σε όλα τα τμήματα των εργοστασίων
 • Σε βάθος διερεύνηση και καταγραφή όλων των συμβάντων, καθώς και των παρ’ ολίγον ατυχημάτων με την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης για τη μείωση των ατυχημάτων
 • Συνεχή ανασκόπηση, αναζήτηση και εφαρμογή των ενδεδειγμένων και κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας
 • Έμφαση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας
 • Περαιτέρω βελτίωση της πυρασφάλειας στους χώρους εργασίας
 • Ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων από τον ιατρό εργασίας.

Δέσμευση της Εταιρίας

 • Εναρμόνιση με τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις των προτύπων για την υγεία και την ασφάλεια, που ισχύουν και αφορούν στις παραγωγικές δραστηριότητες.
 • Παροχή των αναγκαίων πόρων – ανθρώπινων, τεχνολογικών και οικονομικών- για τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
 • Συνεχή αναγνώριση της ταυτότητας των δυνητικών κινδύνων, εκτίμηση της επικινδυνότητας και εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ελέγχου, προστασίας και πρόληψης, για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
 • Εκπαίδευση όλων των εργαζόμενων σε θέματα υγείας και ασφάλειας με στόχο την ευαισθητοποίηση τους και την αποτελεσματική συμμετοχή τους στα προγράμματα πρόληψης.

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία
Εστιάζοντας στην πρόληψη, η Εταιρία ακολουθεί μια ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας μέσω:

 • της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας
 • της ομάδας υγείας και ασφάλειας, που διαθέτει
 • της μέτρησης και παρακολούθησης της επίδοσης της στον τομέα αυτό
 • του σχεδιασμού και της υλοποίησης διορθωτικών και προληπτικών μέτρων, όπου κρίνεται αναγκαίο
 • της εφαρμογής προγραμμάτων υγείας και ασφάλειας
 • της υλοποίησης σημαντικού επενδυτικού έργου για τη βελτίωση των υποδομών υγείας και ασφάλειας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας που εφαρμόζει η Εταιρία:

 • στηρίζεται στην πρόληψη
 • στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • εστιάζει στον άνθρωπο με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειάς του στο χώρο εργασίας
 • απαιτεί τη συμμετοχή και τη συμβολή όλων των εργαζομένων αλλά και των συνεργατών
 • ακολουθεί τις προδιαγραφές αυστηρών προτύπων και είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα.

Στο πλαίσιο του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας, πραγματοποιείται αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την  κείμενη σχετική νομοθεσία, σε ετήσια βάση. Το 2014 δεν σημειώθηκε περιστατικό μη εναρμόνισης με την εθνική νομοθεσία στον τομέα αυτό. Η Εταιρία εφαρμόζει τη νομοθεσία που αναφέρεται στις πρακτικές καταγραφής, διερεύνησης και γνωστοποίησης των συμβάντων στους αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα, αφού το συμβάν καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων, πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος και διερεύνηση των συνθηκών του, με σκοπό την αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών που οδήγησαν σε αυτό. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.

Επιπρόσθετα η Εταιρία παρακολουθεί και καταγράφει όλα τα παρ’ ολίγον συμβάντα. Πραγματοποιείται διεξαγωγή έρευνας για όλα τα παρ’ ολίγον συμβάντα και συντάσσεται σχετική αναφορά (περιγραφή του συμβάντος, καθώς και σχετικές πληροφορίες για τους εμπλεκόμενους στο συμβάν ή τον εργαζόμενο που προκάλεσε το συμβάν κλπ), ενώ παράλληλα γίνονται άμεσες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες για την αποφυγή επανάληψης παρόμοιου συμβάντος.

Η Σιδενόρ είναι η πρώτη ελληνική βιομηχανία χάλυβα που εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2007