Κοινωνική συνεισφορά
Η Εταιρία ενδιαφέρεται για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, έχοντας ενσωματώσει δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.
Ακόμη περισσότερο σήμερα, στην περίοδο συνεχούς ύφεσης που διανύει η χώρα, η Εταιρία αναγνωρίζει πως οι απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα κοινότητες πλήττονται περισσότερο, και έτσι πραγματοποιεί δράσεις με σκοπό την υποστήριξή τους.
Επιπλέον μέλημα της Εταιρίας αποτελεί η στήριξη της τοπικής απασχόλησης και εργασίας και γι’ αυτό το λόγο προσλαμβάνει προσωπικό από τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι δυο μεγάλες παραγωγικές της μονάδες και προμηθεύεται υλικά και υπηρεσίες από τοπικούς προμηθευτές.

Ειδικότερα, στις περιοχές του εργοστασίου στον Αλμυρό Μαγνησίας και του εργοστασίου Θεσσαλονίκης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ευημερία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών. Οι άξονες κοινωνικής συνεισφοράς περιλαμβάνουν:
– Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης
– Ενίσχυση τοπικών προμηθευτών
– Ενίσχυση απασχόλησης στις τοπικές κοινωνίες

Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης
Η Εταιρία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και προσπαθεί να καλύπτει τις ανάγκες των τοπικών φορέων και συλλόγων, συνεισφέροντας οικονομικά αλλά και εθελοντικά με την υποστήριξη των εργαζομένων της.
Πέρα, από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ίδια η Εταιρία, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης των κοινωνικών αιτημάτων με σκοπό να καταγράφονται συστηματικά οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να μπορεί η Εταιρία να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά. Κατά τη διαδικασία επιλογής δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις, εκδηλώσεις, σκοπούς ή προγράμματα, που συμμετέχουν και εργαζόμενοι της Εταιρίας, καθώς και στα αιτήματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αρχές και στους στόχους του Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρίας.
Ειδικότερα, σε ετήσια βάση, η Εταιρία αναλαμβάνει συντονισμένες δράσεις για τη στήριξη της πνευματικής, αθλητικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής των τοπικών κοινωνιών. Οι δράσεις αυτές αφορούν τους παρακάτω βασικούς άξονες:

Πολιτισμός
Η Εταιρία στηρίζει δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αφορούν στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες όπως:
– δωρεές για την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής, εκθέσεις παραδοσιακών / τοπικών προϊόντων κλπ).
-οικονομική ενίσχυση των σκοπών τοπικών πολιτιστικών συλλόγων

Κατά τα έτη 2013 και 2014 η Εταιρία ενίσχυσε χορηγικά πολλές δράσεις πολιτιστικών φορέων στις περιοχές που λειτουργούν τα εργοστάσια της Σιδενόρ Βιομηχανική και της Sovel.

Αθλητισμός
Η Εταιρία αναγνωρίζει τον αθλητισμό ως πολύτιμο κοινωνικό αγαθό, στο οποίο θα πρέπει να έχουν όλοι πρόσβαση. Για το λόγο αυτό υποστηρίζει δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:
– ενίσχυση των σκοπών των τοπικών αθλητικών συλλόγων
– ενίσχυση των σκοπών των αθλητικών συλλόγων για άτομα με ειδικές ικανότητες
– ενίσχυση αθλητικών γεγονότων (π.χ. μαραθώνιος, τουρνουά βόλεϊ κλπ)
– κατασκευή ή/και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
– δωρεά αθλητικού εξοπλισμού

Παιδεία
Η Εταιρία υποστηρίζει με κάθε τρόπο και μέσο το εκπαιδευτικό σύστημα, που ως στόχο έχει να προάγει τις δημιουργικές και μαθησιακές ικανότητες των παιδιών και των νέων.
Ειδικότερα η Εταιρία παρείχε οικονομική ενίσχυση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την κάλυψη βασικών ελλείψεων σε γραφική ύλη και τεχνολογικό εξοπλισμό. Στη Θεσσαλονίκη χορηγία σε είδος για την κατασκευή και ανακατασκευή τμημάτων κτιρίων, έλαβαν το Δημοτικό Καλαμαριάς (λάμες), το Δημοτικό σχολείο Αφιδνών (μορφοσίδηρα) και το Δημοτικό σχολείο Ευόσμου (μορφοσίδερα). Επιπρόσθετα, η Εταιρία έχει στηρίξει οικονομικά τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού σχολείου του Δήμου Αλμυρού και το σύλλογο γονέων με ΑΜΕΑ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, όπως χοροεσπερίδες και θεατρικές παραστάσεις για τους μικρούς μαθητές.

Υποδομές
Η Εταιρία υποστηρίζει προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες δραστηριοποιείται. Πιο συγκεκριμένα:
– υποστηρίζει προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης
– συνδράμει στο έργο φορέων με αναγνωρισμένη δράση για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων
– ενισχύει ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
– συνδράμει στο έργο φορέων που μεριμνούν για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Εταιρία από το 2012 μέχρι σήμερα ενισχύει με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλμυρού, ενώ παράλληλα παρέχει οικονομική στήριξη σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Επίσης, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του Κέντρου Υγείας του Αλμυρού, το 2012 η Εταιρία προέβη σε δωρεά ασθενοφόρου προς κάλυψη των αναγκών του. Είναι το δεύτερο ασθενοφόρο που χορηγείται στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού. Κατά την ίδια χρονιά, η Εταιρία ενίσχυσε οικονομικά και τον Ερυθρό Σταυρό.
Επιπρόσθετα, η Εταιρία έχει προσφέρει στήριξη σε είδος προερχόμενο από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε συλλόγου ή φορέα, συμβάλλοντας στη βελτίωση των υποδομών στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια.

Εθελοντισμός και λοιπές δράσεις
Οι εργαζόμενοι συμβάλλουν στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση κοινωνικών δράσεων. Ως κάτοικοι και οι ίδιοι στις περιοχές δραστηριοποίησης της Εταιρίας και μέλη των τοπικών κοινωνιών, γνωρίζουν τις ελλείψεις των φορέων και των Δήμων και έτσι προτείνουν σχετικές δράσεις στήριξης.
Η πιο σπουδαία εθελοντική δράση που υλοποιείται με τη συμβολή των εργαζομένων είναι η εθελοντική αιμοδοσία, μια δράση που η Εταιρία υποστηρίζει αδιάλειπτα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο εργοστάσιο στον Αλμυρό Μαγνησίας και στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιούνται εθελοντικές αιμοδοσίες κάθε χρόνο. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει αθροιστικά την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στην εθελοντική αιμοδοσία αλλά και τον αριθμό των φιαλών που κάθε χρόνο συλλέγονται με απώτερο σκοπό την βοήθεια συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη.
Η Εταιρία έχει θέσει ως στόχο τη συνέχιση της εθελοντικής αιμοδοσίας, και την πραγματοποίηση της περισσότερες από μια φορά το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του 2014, πραγματοποιήθηκε δύο φορές εθελοντική αιμοδοσία στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης.
Οι εργαζόμενοι, αναδεικνύοντας την ευαισθησία τους σε περιβαλλοντικά θέματα και με στόχο τη διαρκή επαγρύπνηση, συμμετέχουν σε σχετικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία της Εταιρίας. Στη Θεσσαλονίκη, το 2013 η Εταιρία διοργάνωσε δενδροφύτευση με τη βοήθεια των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολείων της ευρύτερης περιοχής.

Απασχόληση εργαζομένων από την τοπική κοινωνία
Η Εταιρία επιδιώκει να προσλαμβάνει ανθρώπινο δυναμικό προερχόμενο από τις τοπικές κοινωνίες, όπου αυτό είναι εφικτό. Συγκεκριμένα για τη Σιδενόρ Βιομηχανική το 72,4% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού είναι από τη Θεσσαλονίκη (το 20,3% από την Αττική και το 7,3% από τη λοιπή Ελλάδα), ενώ για τη Sovel το 96,9% είναι από το Ν. Μαγνησίας (το υπόλοιπο 3,1% είναι από την Αττική). Επίσης, το 100% των διευθυντών και ανώτερων στελεχών προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες.

Ενίσχυση τοπικών προμηθευτών
Η Εταιρία επιδιώκει, οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες να βρίσκονται σε θετική και παραγωγική αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον και να ωφελεί τις τοπικές κοινότητες, δίπλα στις οποίες λειτουργεί. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκει, όπου αυτό είναι εφικτό, να συνεργάζεται με προμηθευτές τοπικής εμβέλειας. Ειδικότερα κατά το 2014, στη Σιδενόρ Βιομηχανική το 77% του συνολικού τζίρου αγορών κατευθύνθηκε σε εγχώριους προμηθευτές, του οποίου το 39% αφορύσε σε προμηθευτές του νομού Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα, στη Sovel το 49% του συνολικού τζίρου αγορών κατευθύνθηκε σε εγχώριους προμηθευτές, το 4% του οποίου σε προμηθευτές του νομού Μαγνησίας.