Γαλβανισμένο Πλέγμα σε Ρόλους (PERINET)
Το συγκολλητό πλέγμα σε ρόλους κατασκευάζεται από ημίσκληρο γαλβανισμένο σύρμα το οποίο περνά από ειδικές μηχανές, συγκολλείται και κόβεται.
Οι κύριες χρήσεις του πλέγματος είναι για στιβαρή περίφραξη με αρκετό μήκος καθώς και για κοινή ελαφριά περίφραξη.
Το γαλβανισμένο πλέγμα σε ρόλους μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για κατασκευή κλουβιών για μεγάλα πουλιά και μικρά ζώα, στην υποθαλάσσια περίφραξη ιχθυοτροφείων, ή για προστασία φυτεμένων χώρων από ζώα.

Γαλβανισμένο Πλέγμα σε Φύλλα (OVERNET)
Το συγκολλητό πλέγμα σε φύλλα κατασκευάζεται από γαλβανισμένο ημίσκληρο σύρμα το οποίο περνά από ειδικές μηχανές, συγκολλείται και κόβεται.
Οι κύριες χρήσεις του πλέγματος είναι για στιβαρή περίφραξη με αρκετό ύψος καθώς και βαριά περίφραξη αθλητικών εγκαταστάσεων ή χώρων όπου χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια.
Το γαλβανισμένο πλέγμα σε φύλλα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για κατασκευή κλωβών μεταφοράς γεωργικών προϊόντων, αφού τοποθετηθούν γύρω από τα πλέγματα ειδικά «τελάρα», για οπλισμό ψευδότοιχων λυόμενων κατοικιών, κατασκευή, αφού πλαστικοποιηθούν, ραφιών καταστημάτων, περίφραξη εργοταξίων, καθώς και πλήθος διακοσμητικών και άλλων χρήσεων όπως προστασία μπαλκονιών, κατασκευή σχαρών και καγκελόπορτων.

Γαλβανισμένο Πλέγμα σε Ρόλους (PERINET)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΕΙΔΟΣ: Γαλβανισμένο πλέγμα περιφράξεων με βρόγχους ορθογωνικού ή τετραγωνικού σχήματος (ηλεκτροσυγκολλητό)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α’ΥΛΗΣ: Γαλβανισμένο σύρμα ημίσκληρο
ΜΟΡΦΗ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ρόλοι διαστάσεων 0,80-1,00-1,20-1,50-1,80-2,00 x 20 ή 25m
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΒΑΡΟΣ: Ρόλοι βάρους 15 έως 52kg ανά ρόλο

Αναλυτικοί Πίνακες

ΟΝΟΜΑ
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(m)
ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(mm)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(mm)
5X5
Φ1,80
0,80 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 1,80 50 17 1,80 50
1,00 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 1,80 50 21 1,80 50
1,20 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 1,80 50 25 1,80 50
1,50 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 1,80 50 31 1,80 50
1,80 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 1,80 50 37 1,80 50
2,00 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 1,80 50 41 1,80 50
5X5
Φ2,00
0,80 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 17 2,00 50
1,00 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 21 2,00 50
1,20 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 25 2,00 50
1,50 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 31 2,00 50
1,80 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 37 2,00 50
2,00 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 41 2,00 50
5X7,5
Φ1,8/2,5
0,80 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 1,80 50 2
10
2,50
1,80
75
1,00 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 1,80 50 2
12
2,50
1,80
75
1,20 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 1,80 50 2
15
2,50
1,80
75
1,50 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 1,80 50 2
19
2,50
1,80
75
1,80 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 1,80 50 2
23
2,50
1,80
75
2,00 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 1,80 50 2
25
2,50
1,80
75
5X7,5
Φ2,0/2,5
0,80 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 2
10
2,50
2,00
75
1,00 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 2
12
2,50
2,00
75
1,20 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 2
15
2,50
2,00
75
1,50 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 2
19
2,50
2,00
75
1,80 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 2
23
2,50
2,00
75
2,00 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 500 2,00 50 2
26
2,50
2,00
75
6X10
Φ1,8/2,2
0,80 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 417 1,80 60 2
7
2,20
1,80
100
1,00 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 417 1,80 60 2
9
2,20
1,80
100
1,20 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 417 1,80 60 2
11
2,20
1,80
100
1,50 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 417 1,80 60 2
15
2,20
1,80
100
1,80 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 417 1,80 60 2
17
2,20
1,80
100
2,00 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 417 1,80 60 2
19
2,20
1,80
100
6X10
Φ2,0/2,5
0,80 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2
7
2,50
2,00
100
1,00 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2
9
2,50
2,00
100
1,20 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2
11
2,50
2,00
100
1,50 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2
15
2,50
2,00
100
1,80 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2
17
2,50
2,00
100
2,00 Χ 25 ΡΟΛΟΣ 417 2,00 60 2
19
2,50
2,00
100
6X10
Φ2,5/3,0
0,80 Χ 20 ΡΟΛΟΣ 334 3,00 60 9 2,50 100
1,00 Χ 20 ΡΟΛΟΣ 334 3,00 60 11 2,50 100
1,20 Χ 20 ΡΟΛΟΣ 334 3,00 60 13 2,50 100
1,50 Χ 20 ΡΟΛΟΣ 334 3,00 60 16 2,50 100
1,80 Χ 20 ΡΟΛΟΣ 334 3,00 60 19 2,50 100
2,00 Χ 20 ΡΟΛΟΣ 334 3,00 60 21 2,50 100

Γαλβανισμένο Πλέγμα σε Φύλλα (OVERNET)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΕΙΔΟΣ: Γαλβανισμένο πλέγμα περιφράξεων με βρόγχους ορθογωνικού ή τετραγωνικού σχήματος (ηλεκτροσυγκολλητό)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α’ΥΛΗΣ: Γαλβανισμένο σύρμα ημίσκληρο
ΜΟΡΦΗ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Φύλλα διαστάσεων 1,50 x 3,00 m και 2,00 x 5,00 m
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΒΑΡΟΣ: Δέματα φύλλων, βάρους 350 έως 1450kg ανά δέμα
Αναλυτικοί Πίνακες
ΟΝΟΜΑ
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(m)
ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(mm)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(mm)
5X5
Φ3,50
1,50 Χ3,0 ΦΥΛΛΟ 60 3,50 50 31 3,50 50
2,00 Χ 5,0 ΦΥΛΛΟ 100 3,50 50 41 3,50 50
5X10
Φ3,50
1,50 Χ3,0 ΦΥΛΛΟ 100 3,50 50 16 3,50 100
2,00 Χ 5,0 ΦΥΛΛΟ 100 3,50 50 21 3,50 100

ΣΙΔΜΑ ΑΕ (ΑΘΗΝΑ) – Αντιπρόσωπος

Διεύθυνση: Λεωφ. Μεγαρίδος 188
Τ.Κ.: 19300
Πόλη: Ασπρόπυργος
Νομός: Αττικής
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210-3498300
Fax: 210-349281

ΣΙΔΜΑ ΑΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – Αντιπρόσωπος

Διεύθυνση: Παλαιόκαστρο, Δήμος Ωραιοκάστρου, Τ.Θ. 10280
Τ.Κ.: 54110
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Νομός: Θεσσαλονίκης
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2310-687111
Fax: 2310-687888

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ (ΚΡΗΤΗ)

Διεύθυνση: Οδός Μάνου Κατράκη, 5ο χλμ. Ηρακλείου – Φοινικιάς
ΤΚ: 71302
Πόλη/Περιοχή: Νέο Στάδιο / Ηράκλειο
Νομός: Ηρακλείου Κρήτης
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
E-mail: amihelidakis@antimet.vionet.gr
Τηλέφωνο: 2810-316420 / 252025 / 252026
Fax: 2810-252027

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ (ΑΘΗΝΑ)

Διεύθυνση: Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33
ΤΚ: 15125
Πόλη/Περιοχή: Μαρούσι, Αθήνα
Νομός: Αττικής
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
E-mail: pschinas@sidenor.vionet.gr

info-welding@erlikon.vionet.gr

Τηλέφωνο: 210-6787767
Fax: 210-6787740

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΒΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διεύθυνση: 12ο χλμ. Εθν. Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας
ΤΚ: 57008
Πόλη/Περιοχή: Ιωνία, Θεσσαλονίκη
Νομός: Θεσσαλονίκης
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
E-mail: vpirgiotis@sidenor.vionet.gr

info-welding@erlikon.vionet.gr

Τηλέφωνο: 2310-790170
Fax: 2310-722288