Τα προϊόντα συρματουργίας παράγονται από τη θυγατρική ΕΡΛΙΚΟΝ και χρησιμοποιούνται σε μια ευρεία σειρά εφαρμογών.

Τα συρματουργικά προϊόντα της ΕΡΛΙΚΟΝ χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Σύρματα μαύρα σκληρά και μαλακά
 • Σύρματα γαλβανισμένα κοινά, ημίσκληρα και βαρέως τύπου με τις επωνυμίες Syrgal, Syrgal Hard και Extragal αντίστοιχα.
 • Συγκολλητά πλέγματα από γαλβανισμένο σύρμα σε ρόλους και φύλλα με τις επωνυμίες Perinet και Overnet αντίστοιχα.
 • Χαλύβδινες ίνες για τον οπλισμό σκυροδέματος με την επωνυμία Inomix (μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Οπλισμού SD)
 • Χαλύβδινο πλέγμα διπλής συστροφής (serasanetti) σε ρόλους και συρματοκιβώτια

Το φάσμα των εφαρμογών των παραπάνω συρματουργικών προϊόντων διευρύνεται συνεχώς και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις παρακάτω:

 • Οικοδομικές εργασίες και κατασκευές
 • Περίφραξη
 • Παραγωγή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων
 • Παραγωγή καλωδίων χαλύβδινου οπλισμού, μεταξύ των οποίων και υποβρύχια καλώδια μεταφοράς ενέργειας
 • Αγροτικές εφαρμογές
 • Συσκευασία και δεματοποίηση
 • Παραγωγή βιομηχανικών ειδών και ειδών οικιακής χρήσης
 • Οπλισμός σκυροδέματος και κατασκευή ειδικών δαπέδων
 • Στερέωση εδαφών και αντιπλημμυρικά έργα

Η εμπορική δραστηριότητα της ΕΡΛΙΚΟΝ στα συρματουργικά προϊόντα πέρα από την Ελληνική αγορά, επεκτείνεται και στο εξωτερικό (σε 8 χώρες το 2013), κυρίως με τη διάθεση μαύρων και γαλβανισμένων συρμάτων απευθείας σε μεγάλους βιομηχανικούς χρήστες.