Η Σιδενόρ παράγει στα εργοστάσια της ένα πλήθος προϊόντων χάλυβα που χρησιμοποιούνται σε κατασκευαστικά έργα. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν από δομικά στοιχεία και χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος μέχρι πιο σύνθετα και ειδικά προϊόντα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω προϊόντα:

Η ΣΙΔΕΝΟΡ παράγει στα εργοστάσια της προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στη κατασκευή κάθε τύπου κτιρίου. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν από δομικά στοιχεία και χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος μέχρι πιο σύνθετα και ειδικά προϊόντα.

Έτσι, εκτός από τα προϊόντα οπλισμού σκυροδέματος, η εταιρία παράγει σύρματα συγκόλλησης και ηλεκτρόδια για την ένωση στοιχείων χάλυβα που απαιτούνται για τις μεταλλικές κατασκευές, καθώς επίσης και γαλβανισμένο πλέγμα που χρησιμοποιείται σε πάνελ τοιχοποιίας, κατασκευή φράχτη περίφραξης κλπ.