1 Παραγωγικές μονάδες
1.1. Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
1.2. Sovel A.E. (Αλμυρός Μαγνησίας, Ελλάδα)
1.3 Stomana Industry S.A. (Pernik, Βουλγαρία)
1.4 Dojran Steel Dooel (Nikolic, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)
1.5 Έρλικον Α.Β.Ε. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
1.6 Domoplex Ltd (Λεμεσός, Κύπρος)

2 Εγκαταστάσεις logistics

2.1 Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
2.2 Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. (Ασπρόπυργος, Ελλάδα)
2.3 Sovel A.E. (Ελλάδα)
2.4 Αντιμέτ Α.Ε. (Ελλάδα)
2.5 Stomana Industry S.A. (Βουλγαρία)
2.6 Port Svishtov West S.A. (Βουλγαρία)
2.7 Dojran Steel Dooel (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)
2.8 Sidebalk Steel Doo (Σερβία)
2.9 Smederevo Port (Serbia)
2.10 Sideral Steel Shpk (Αλβανία)
2.11 Siderom Steel Slr (Ρουμανία)
2.12 Agigea port  (Ρουμανία)
2.13 Constanta port  (Ρουμανία)
2.14 Gyor Platform operated by DB Schenker (Ουγγαρία)

3 Λιμάνια
3.1 Αλμυρός Μαγνησίας (Ελλάδα)
3.2 Ασπρόπυργος Αττικής (Ελλάδα)
3.3 Port Svishtov (Βουλγαρία)