Η χρήση πλεγμάτων για την κατασκευή του εγκαρσίου οπλισμού δομικών στοιχείων (συνδετήρες) όπως υποστυλώματα, τοιχωμάτων κλπ. έχει καθιερωθεί στην ελληνική αγορά λόγω των άμεσων πλεονεκτημάτων όπως:

  • ακρίβεια στη γεωμετρία
  • βιομηχανικός έλεγχος της ποιότητας κατά την παραγωγή
  • ταχύτητα στη διαμόρφωση
  • ταχύτητα στην τοποθέτηση
  • συνολικά μειωμένο κόστος εφαρμογής
  • ακρίβεια και σταθερότητα του οπλισμού κατά τη σκυροδέτηση

Τα Πλέγματα Υποστυλωμάτων SD (μανδύες) της ΣΙΔΕΝΟΡ έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια γιατί παράγονται απ’ ευθείας από ευθύγραμμες ράβδους χάλυβα οπλισμού SD και όχι από ευθυγράμμιση χάλυβα σε ρόλους όπως γίνεται με άλλες παραγωγικές μεθόδους.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το πλέγμα έχει ακριβέστατη γεωμετρία που μεταφράζεται σε ευκολία στην διαμόρφωση (αναδίπλωση-στραντζάρισμα).

Τα Πλέγματα Υποστυλωμάτων SD της ΣΙΔΕΝΟΡ συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία τους με συνεχώς αυξανόμενες χρήσεις στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα τόσο έναντι άλλων τρόπων διαμόρφωσης όσο και έναντι των άλλων πλεγμάτων της αγοράς.

Εφαρμογές

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ
Οι αυξημένες ανάγκες αντισεισμικού σχεδιασμού έχουν οδηγήσει σε υποστυλώματα σύνθετης μορφής με κύριο χαρακτηριστικό την ύπαρξη πολλών εσωτερικών συνδετήρων. Συνέπεια αυτού του σχεδιασμού είναι η δημιουργία πολύπλοκων γεωμετρικών σχημάτων των συνδετήρων. Τα Πλέγματα Υποστυλωμάτων SD με μεγάλα αναπτύγματα επιτρέπουν την κατασκευή και των πιο πολύπλοκων κλωβών συνδετήρων. Επιπλέον, είναι εφικτή η δημιουργία των διπλών αγκίστρων 135° ακόμα και στις περιπτώσεις μικρών ορθογωνικών ή τετραγωνικών υποστυλωμάτων όπου τα δύο άγκιστρα γίνονται στο ίδιο άκρο του συνδετήρα. Τα Πλέγματα Υποστυλωμάτων SD της ΣΙΔΕΝΟΡ με αποστάσεις μεταξύ των εγκαρσίων ράβδων 100mm και δυνατότητα χρησιμοποίησης συνδετήρων διαμέτρου Φ12mm, ανταποκρίνονται στο σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων εγκάρσιου οπλισμού σε έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

ΔΟΚΟΙ
Στα συνήθη οικοδομικά έργα οι συνδετήρες δοκών είναι απλής ορθογωνικής μορφής, δίτμητοι ή τετράτμητοι ανάλογα με το πλάτος της δοκού. Η κατασκευή τους γίνεται εύκολα με τη χρήση Πλέγματος Υποστυλωμάτων SD. Το ‘κλείσιμο’ του κλωβού γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις επί τόπου στο έργο έτσι ώστε να γίνει με ευκολία η διάταξη των διαμηκών ράβδων οπλισμού της δοκού.

Τα Πλέγματα Υποστυλωμάτων SD σε μεγάλα αναπτύγματα επιτρέπουν την κατασκευή οπλισμού δοκών με μεγάλα ύψη (πεδιλοδοκοί, δοκοί ‘μεγάλων’ οικοδομικών έργων π.χ.40/120). Επίσης, επιτρέπει τη δημιουργία διπλών αγκίστρων 135° και το εύκολο ‘κλείσιμο’ των κλωβών επί τόπου στο έργο χάρη στο σχεδιασμό της θέσης του τελευταίου συνδετήριου σύρματος.

ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
Τα τοιχώματα είναι δομικά στοιχεία αυξημένης ακαμψίας και αντοχής τα οποία έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο μέρος στις σύγχρονες κατασκευές τα κλασσικά υποστυλώματα. Στα τοιχώματα συνήθως οι οπλισμοί διαμορφώνονται με ακραία υποστυλώματα ορθογωνικής μορφής ή σχήματος ταυ (Τ), γάμα (Γ), πι (Π), τα οποία αποτελούνται στις συνήθεις περιπτώσεις από περισσότερους σύνθετους συνδετήρες.

Τα Πλέγματα Υποστυλωμάτων SD καθώς και οι έτοιμοι κλωβοί SIDEFOR προσφέρουν αξιόπιστα διάφορες δυνατότητες όπλισης των τοιχωμάτων, όπως αυτές φαίνονται και στον Πίνακα 1 παρακάτω.

Όλες οι μέθοδοι του Πίνακα 1 παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα όπως:

  • Μεγαλύτερη ακαμψία λόγω της βιομηχανικής ποιότητας προκατασκευής του οπλισμού
  • Γρήγορη και εύκολη κατασκευή και τοποθέτηση
  • Μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία στην εφαρμογή της μελέτης

Πίνακας 1

dssdsds

Με τα Πλέγματα Υποστυλωμάτων SD, και με τη χρήση ή όχι των έτοιμων κλωβών SIDEFOR, η κατασκευή όλων σχεδόν των συνηθισμένων τοιχωμάτων είναι πλέον εφικτή. Επίσης, όπου απαιτεί η μελέτη και μεγάλους περιμετρικούς εξωτερικούς συνδετήρες στο τοίχωμα, είναι δυνατή πλέον η κατασκευή τους με χρήση των Ειδικών πλεγμάτων SIDEFIT.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αποστάσεις μεταξύ των συνδετήρων
Στον κλωβό που διαμορφώνεται μετά την αναδίπλωση του πλέγματος οι συνδετήρες έχουν μεταξύ τους απόσταση 100 ή 125mm με ανάπτυγμα κύριου οπλισμού που φτάνει τα 3m.

Ειδικός σχεδιασμός και τοποθέτηση των συνδετήριων συρμάτων
Τα διαμήκη συνδετήρια σύρματα έχουν ως μοναδικό σκοπό τη συγκράτηση των εγκαρσίων ράβδων στις θέσεις τους. Στα Πλέγματα Υποστυλωμάτων SD ο αριθμός, η διάμετρος και η θέση των συνδετήριων συρμάτων έχουν μελετηθεί έτσι ώστε να διευκολύνουν την αναδίπλωση του πλέγματος και να εξασφαλίζουν τη σταθερότητα του τελικού προϊόντος μέχρι την ενσωμάτωσή του στο έργο.

Συνδετήρες από ευθύγραμμες ράβδους Χάλυβα SD υψηλής ολκιμότητας
Στα Πλέγματα Υποστυλωμάτων SD ο κύριος οπλισμός είναι από ευθύγραμμες ράβδους Χάλυβα SD κατηγορίας C (B500C – ΕΛΟΤ 1421) παρέχοντας ακριβή γεωμετρικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την εύκολη διαμόρφωση σε κλωβό, την ακριβή τήρηση της μελέτης, και την αποφυγή προβλημάτων μετακίνησης των συνδετήρων κατά την τοποθέτηση και τη σκυροδέτηση.

Διάμετρος και αποστάσεις συνδετήρων σύμφωνα με τις μελέτες
Στις σύγχρονες μελέτες για την αντισεισμική όπλιση δομικών στοιχείων, οι συνδετήρες τοποθετούνται σε όλο και μικρότερες μεταξύ τους αποστάσεις αυξάνοντας έτσι σε αριθμό, ενώ χρησιμοποιούνται ευρύτερα συνδετήρες με διάμετρο Φ12mm. Τα Πλέγματα Υποστυλωμάτων SD της ΣΙΔΕΝΟΡ με αποστάσεις μεταξύ των εγκαρσίων ράβδων 100mm και δυνατότητα χρησιμοποίησης συνδετήρων διαμέτρου Φ12mm, ανταποκρίνονται στο σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων εγκάρσιου οπλισμού σε έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Δυνατότητα κατασκευής διπλού αγκίστρου 135°
Για το κλείσιμο των συνδετήρων σε δοκούς, υποστυλώματα και τοιχώματα ο κανονισμός ΕΚΩΣ 2000 προβλέπει τη δημιουργία αγκίστρου και στα δύο άκρα του συνδετήρα με γωνία ίση ή μεγαλύτερη των 135° και το προβλεπόμενο από τον ΕΚΩΣ 2000 μήκος αγκύρωσης. Τα Πλέγματα Υποστυλωμάτων SD είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα κατά τη διαμόρφωση.

Δημιουργία ‘μονοκόμματων’ συνδετήρων
Στις νέες αντισεισμικές κατασκευές ο σχεδιασμός του εγκάρσιου οπλισμού των υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων απαιτεί συνδετήρες σύνθετης μορφής. Μέχρι σήμερα η κατασκευή της πλειονότητας αυτών των συνδετήρων γινόταν με ανάλυσή τους σε συνδετήρες απλής μορφής. Τα Πλέγματα Υποστυλωμάτων SD παράγονται και σε μεγάλα αναπτύγματα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή των περισσότερων σύνθετων συνδετήρων.

Θεωρητικά Βάρη & Δεματοποίηση Φύλλων Πλεγμάτων Υποστυλωμάτων SD
Φ8 ανά 100mm ανά 125mm
ΜΗΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (m) X ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (m) Βάρος Φύλλου (kg) Αρ.Φύλλων ανά Δέμα Θεωρ. Βάρος Δέματος (kg) Βάρος Φύλλου (kg) Αρ.Φύλλων ανά Δέμα Θεωρ. Βάρος Δέματος (kg)
0,80 Χ 3,00 11,48 50 574  9,60  40  384
1,00 Χ 3,00 13,85 50 693 10,84 40 434
1,20 Χ 3,00 16,22 50 811 13,37 40 535
1,40 Χ 3,00 18,59 50 930 15,27 40 611
1,60 Χ 3,00 21,62 50 1.081 17,83 40 713
1,80 Χ 3,00 23,99 50 1.200 19,73 40 789
2,00 Χ 3,00 27,03 50 1.352 22,29 40 892
2,20 Χ 3,00 29,40 50 1.470 24,19 40 968
2,40 Χ 3,00 31,77 50 1.589 26,08 40 1.043
2,60 Χ 3,00 34,81 25 870 27,98 25 699
2,80 Χ 2,60 32,22 25 806 26,11 25 653
3,00 Χ 2,60 34,85 25 871 27,77 25 694

 

Θεωρητικά Βάρη & Δεματοποίηση Φύλλων Πλεγμάτων Υποστυλωμάτων SD
Φ10 ανά 100mm ανά 125mm
ΜΗΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (m) X ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (m) Βάρος Φύλλου (kg) Αρ.Φύλλων ανά Δέμα Θεωρ. Βάρος Δέματος (kg) Βάρος Φύλλου (kg) Αρ.Φύλλων ανά Δέμα Θεωρ. Βάρος Δέματος (kg)
1,00 Χ 3,00 20,51 50 1.026  –
1,20 Χ 3,00 24,21 50 1.211 19,77 40 791
1,40 Χ 3,00 27,91 50 1.396 22,73 40 909
1,60 Χ 3,00 32,28 50 1.614 26,36 40 1.054
1,80 Χ 3,00 35,98 50 1.799 29,32 40 1.173
2,00 Χ 3,00 40,35 50 2.018 32,95 40 1.318
2,20 Χ 3,00 44,05 40 1.762 35,91 40 1.436
2,40 Χ 3,00 47,75 40 1.910 38,87 40 1.555
2,60 Χ 3,00 52,12 25 1.303 41,83 25 1.046
2,80 Χ 2,60 48,38 25 1.210 39,17 25 979
3,00 Χ 2,60 52,17 25 1.304 41,76 25 1.044

 

Θεωρητικά Βάρη & Δεματοποίηση Φύλλων Πλεγμάτων Υποστυλωμάτων SD
Φ12 ανά 100mm
ΜΗΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (m) X ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (m) Βάρος Φύλλου (kg) Αρ.Φύλλων ανά Δέμα Θεωρ. Βάρος Δέματος (kg)
1,20 Χ 3,00 39,97 25 849
1,40 Χ 3,00 39,29 25 982
1,60 Χ 3,00 45,29 25 1.132
1,80 Χ 3,00 50,62 25 1.266
2,00 Χ 3,00 56,61 25 1.415
2,20 Χ 3,00 61,94 25 1.549
2,40 Χ 3,00 67,27 25 1.682
2,60 Χ 3,00 73,26 25 1.832
2,80 Χ 2,60 68,11 25 1.703
3,00 Χ 2,60 73,30 25 1.833

 

Τα πλέγματα Υποστυλωμάτων με μήκος 2,80m και 3,00m παράγονται και με πλάτος 3,00m

ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ (ΑΘΗΝΑ)
Εμπορικό Τμήμα προϊόντων Χάλυβα Οπλισμού
Διεύθυνση: Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33
ΤΚ: 15125
Πόλη/Περιοχή: Μαρούσι, Αθήνα
Νομός: Αττικής
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 210-6787853
Fax: 210-6787731

 

ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Εμπορικό Τμήμα προϊόντων Χάλυβα Οπλισμού
Διεύθυνση: 12ο χλμ. Εθν. Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας
ΤΚ: 57008
Πόλη/Περιοχή: Ιωνία, Θεσσαλονίκη
Νομός: Θεσσαλονίκης
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 2310-790111
Fax: 2310-722288

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΟΜ. ΥΛΩΝ ΑΕ (ΛΑΡΙΣΑ)
Διεύθυνση: 12ο χλμ. Εθν. Οδού Λάρισας – Θεσσαλονίκης
ΤΚ: 41002
Πόλη/Περιοχή: Λάρισα
Νομός: Λάρισας
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 2410-541371 / 541372
Fax: 2410-541373

 

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ (ΚΡΗΤΗ)
Διεύθυνση: Οδός Μάνου Κατράκη, 5ο χλμ. Ηρακλείου – Φοινικιάς
ΤΚ: 71302
Πόλη/Περιοχή: Νέο Στάδιο / Ηράκλειο
Νομός: Ηρακλείου Κρήτης
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 2810-316420 / 252025 / 252026
Fax: 2810-252027