Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ διαθέτει δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής χάλυβα στην Ελλάδα (ΣΙΔΕΝΟΡ στη Θεσσαλονίκη, SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας) και μία στη Βουλγαρία (STOMANA INDUSTRY στο Πέρνικ), συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 2.400.000 τόνους παλαιοσιδήρου (scrap), μετατρέποντας τους σε τελικά προϊόντα σιδήρου προς χρήση.

Έτσι, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ανακυκλωτή παλαιοσιδήρου στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους στα Βαλκάνια. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος, μιας και όχι μόνο δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους αλλά επιπλέον επαναχρησιμοποιεί τους ήδη υπάρχοντες.

Ταυτόχρονα, δίνει την ορθότερη περιβαλλοντικά λύση στη συλλογή και τελική διάθεση μεγάλων ποσοτήτων άχρηστων παλιοσιδήρων τα οποία διαφορετικά θα αποτελούσαν σημαντική πηγή επιβάρυνσης για το φυσικό περιβάλλον από κάθε άποψη (ρύπανση, υγιεινή, ασφάλεια, αισθητική, κλπ).

Σημειώνεται ότι και οι 3 κύριες εγκαταστάσεις παραγωγής χάλυβα του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ (ΣΙΔΕΝΟΡ, SOVEL, STOMANA INDUSTRY) εφαρμόζουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.