Οι κλωβοί SIDEFOR κατασκευάζονται από χάλυβα οπλισμού SD κατηγορίας B500C και είναι έτοιμα, τρισδιάστατα στοιχεία εγκάρσιου οπλισμού για υποστυλώματα, δοκούς και τοιχώματα.

Οι συνδετήρες σε έναν κλωβό SIDEFOR διατάσσονται καθ’ ύψος και συγκρατούνται στις θέσεις τους από σύρματα μικρής διαμέτρου (Φ6) τα οποία συγκολλούνται στους συνδετήρες με αυτογενή συγκόλληση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ) και του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 2000).

Οι κλωβοί SIDEFOR αποτελούνται από μονοκόμματους συνδετήρες με συνεχή αγκύρωση, δηλαδή το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών συνδετήρων μιας σύνθετης διατομής κατασκευάζεται ενιαία και αγκυρώνεται μόνο στην αρχή και στο τέλος, προσφέροντας υψηλού επιπέδου περίσφιγξη και αποφυγή λυγισμού των διαμηκών οπλισμών.
Η κατασκευή του SIDEFOR γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένη βιομηχανική διαδικασία και συνεχή έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι οι συνδετήρες ενός κλωβού SIDEFOR έχουν πάντα εγγυημένη ακρίβεια σε μια σειρά κρίσιμων παραμέτρων. Επιπλέον τα σύρματα συγκράτησης είναι ελάχιστα και βρίσκονται πάντοτε στο εσωτερικό του κλωβού και του στοιχείου.

Το SIDEFOR διασφαλίζει επίσης τη σωστή τοποθέτηση του οπλισμού στο έργο ελαχιστοποιώντας το ανθρώπινο λάθος. Η στιβαρή κατασκευή του αντέχει στις καταπονήσεις στο εργοτάξιο (τοποθέτηση, σκυροδέτηση, κλπ.) αλλά και στις καταπονήσεις κατά τη μεταφορά.

Οι κλωβοί SIDEFOR είναι ένα βιομηχανικό, τελικό προϊόν που εξασφαλίζει στο μελετητή αλλά και τον επιβλέποντα μηχανικό τη σιγουριά της σωστής εφαρμογής της μελέτης στο έργο και της ικανοποίησης των απαιτήσεων των κανονισμών.

Τρόπος Κατασκευής Εγκάρσιου Οπλισμού

Βαθμός Αξιοπιστίας Κόστος
Διαμόρφωσης οπλισμού Τοποθέτησης Οπλισμού Προμήθειας υλικού Διαμόρφωσης & τοποθέτησης
SIDEFOR Πολύ Υψηλός Πολύ Υψηλός Χαμηλό Πολύ Χαμηλό
Πλέγμα υποστυλωμάτων Μέτριος Υψηλός Χαμηλό Χαμηλό
Σπειροειδής οπλισμός Πολύ Υψηλός Χαμηλός Πολύ Υψηλό Υψηλό
Συνδετήρες στο χέρι Μέτριος Πολύ Χαμηλός Πολύ Χαμηλό Πολύ Υψηλό
Tab content
1. Ελλάδα

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. (ΑΘΗΝΑ)
Εμπορικό Τμήμα προϊόντων Χάλυβα Οπλισμού
Διεύθυνση: Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33
ΤΚ: 15125
Πόλη/Περιοχή: Μαρούσι, Αθήνα
Νομός: Αττικής
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Γιώργος Μπέσκος,

Βαγγέλης Γκιουλπαξιώτης

Τηλέφωνο: 210-6787705

210-6787592

Fax: 210-6787731
e-mail: gbeskos@sidenor.vionet.gr

vgkioulmpaxiotis@sidenor.vionet.gr

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Εμπορικό Τμήμα προϊόντων Χάλυβα Οπλισμού

Διεύθυνση: 12ο χλμ. Εθν. Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας
ΤΚ: 57008
Πόλη/Περιοχή: Ιωνία, Θεσσαλονίκη
Νομός: Θεσσαλονίκης
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Νίκος Μουζενίδης,

Λευτέρης Στεφανίδης

Τηλέφωνο: 2310-790121

2310-790135

Fax: 2310-722288
e-mail: nmouzeni@sidenor.vionet.gr

estef@sidenor.vionet.gr

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ (ΚΡΗΤΗ)

Διεύθυνση: Οδός Μάνου Κατράκη, 5ο χλμ. Ηρακλείου – Φοινικιάς
ΤΚ: 71302
Πόλη/Περιοχή: Νέο Στάδιο / Ηράκλειο
Νομός: Ηρακλείου Κρήτης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Αντώνης Μιχελιδάκης
Τηλέφωνο: 2810-316420 / 252025 / 252026
Fax: 2810-252027
e-mail: amihelidakis@antimet.vionet.gr

2. Βαλκάνια

SIDEROM STEEL SLR (ROMANIA)

Διεύθυνση: 42, Drumul Intre Tarlale Street 3rd Sector
ΤΚ: 032982
Πόλη/Περιοχή: Bucharest
Νομός: Bucharest
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Alin Creanga
Τηλέφωνο: (+40)-21-2090138
Fax: (+40)-21-2090365
e-mail: acreanga@siderom.vionet.gr

SIDERAL STEEL Ltd (ALBANIA)

Διεύθυνση: Autostrada Tirane – Durres km 24
ΤΚ:
Πόλη/Περιοχή: Tirana
Νομός: Sukth
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Χαράλαμπος Μπάρτζελης
Τηλέφωνο: (+35)-568-7574111
Fax: (+35)-568-7574510
e-mail: info@sideral.vionet.gr

SIDEBALK STEEL Ltd (SERBIA)

Διεύθυνση: Arsenija Čarnojevića br. 52a/4
ΤΚ: 11070
Πόλη/Περιοχή: Belgrade
Νομός: Belgrade
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Στάθης Βλαχοθανάσης
Τηλέφωνο: (+381)-11-2129794
Fax: (+381)-11-3116778
e-mail: svlahothan@sidenor.vionet.gr