Οι λαμαρίνες θερμής έλασης παράγονται στο εργοστάσιο της STOMANA Industry S.A. στο Πέρνικ Βουλγαρίας. Η παραγωγή του χάλυβα και η έλαση των λαμαρινών στις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Η γκάμα των προϊόντων λαμαρίνας απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως οι μεταλλικές κατασκευές, τα μηχανήματα, η ενέργεια, η ναυπηγική, οι μεταφορές και η εξόρυξη.

Οι λαμαρίνες, ανάλογα με τη χρήση τους, παράγονται σε διαφορετικές ποιότητες χάλυβα, σε ένα μεγάλο εύρος διαστάσεων και τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα πάντα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Επιπλέον, είναι δυνατή η παραγωγή ειδικών προϊόντων, με βάση τις ανάγκες των πελατών.

Οι λαμαρίνες θερμής έλασης της STOMANA Industry S.A., εξάγονται σε περισσότερες από 30 χώρες, σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει τα Βαλκάνια, την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, τη Β.Αφρική και την Αμερική. Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων τα καθιστά ανάμεσα στις πρώτες επιλογές των κορυφαίων κατασκευαστών και εμπόρων χάλυβα.

Οι ποιότητες λαμαρινών θερμής έλασης περιλαμβάνουν κοινούς χάλυβες κατασκευών καθώς και ποιότητες για ειδικές εφαρμογές. Με εύρος πάχους που κυμαίνεται από 7 έως 40 χιλιοστά, πλάτος έως και 2,5μ και μέγιστο μήκος 12μ, οι λαμαρίνες της STOMANA Industry S.A. καλύπτουν την πλειοψηφία των σχεδιαστικών απαιτήσεων.

Ποιότητες Χάλυβα – Πρότυπα

Πρότυπα Ποιότητες χάλυβα Εφαρμογές
1. Χάλυβες κατασκευών
1.1. Μη κεκραμένοι χάλυβες σύμφωνα με το πρότυπο EN10025-2 S235,S275,S355

JR, J0, J2, Κ2, JRC(1), J0C(1), J2C(1), Κ2C(1)

+ΑR, +Ν

 

 

 

 

 

Γενικές εφαρμογές μεταλλικών κατασκευών

1.2  Μη κεκραμένοι χάλυβες σύμφωνα με τον κώδικα ASTM
1.2.1. ASTM A283 A283 Gr.C,  A283 Gr.D
1.2.2. ASTM A36 A36
1.3 ASTM low-alloyed structural steels
1.3.1. ASTM A572 A572 Gr.50
1.3.2. ASTM A573 A573 Gr.70
1.3.3. ASTM A709 A709 Gr.50
2. Συγκολλήσιμοι λεπτόκοκκοι χάλυβες κατασκευών
2.1 EN10025-3 S355N Ιδανικοί για συγκολλητές κατασκευές
3. Χάλυβες με αυξημένη αντοχή σε διάβρωση
3.1. EN10025-5 S235, S355

J0W, J2W

Για αυξημένη προστασία από τη διάβρωση
3.2 ASTM A588 A588 Gr.A
4. Χάλυβες για δοχεία πίεσης
4.1. Χάλυβες με καθορισμένες ιδιότητες σε υψηλές θερμοκρασίες σύμφωνα με το πρότυπο EN10028-2 es EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH(1)(2), P355GH(1)(2), 16Μο3(3)(5) Για εφαρμογές δοχείων πίεσης
4.2.  Συγκολλήσιμοι λεπτόκοκκοι χάλυβες σύμφωνα με το πρότυπο EN10028-3(1)(2) P275NH, P355NH, P355N
4.3. ASTM A516 (4) A516 Gr.55, A516 Gr.60

A516 Gr.65, A516 Gr.70

5. Ναυπηγικοί χάλυβες
5.1. Ναυπηγικοί χάλυβες κανονικής αντοχής AB-A, LR-A, BV-A, GL-A, DNV-A, ASTM A131-A,

DNV-B, A131-B

(up to 40mm)

Για ναυπηγικές εφαρμογές
5.2. Ναυπηγικοί χάλυβες υψηλής αντοχής AH-32, DH-32, AH-36, DH-36

(LRS up to 25mm, ASTM A131 up to 40mm)

6. Χάλυβες για βαφή και επαναφορά
6.1. Μη κεκραμένοι χάλυβες σύμφωνα με το πρότυπο EN10083-2(3) C40, C45, C45E Για βελτιωμένη αντοχή σε φθορά και κόπωση
 1. Έως 30χλστ. πάχος λαμαρίνας
 2. Χωρίς TRD101/ Πιστοποιητικό 3.1 ή με TRD101 /Πιστοποιητικό 3.2
 3. Μόνο σε κατάσταση “As Rolled”
 4. Χωρίς τιμές αντοχής σε κρούση
 5. Χωρίς πιστοποίηση PED/97/23/EC παράρτημα 1, κεφάλαιο 4.3.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΩΝ

Πάχος (χλστ) Μήκος (χλστ)
Πλάτος 1500χλστ 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
7 330 412 495 577 659 742 824 907 989
8 377 471 565 659 754 848 942 1036 1130
10 471 589 707 824 942 1060 1178 1295 1413
12 565 707 848 989 1130 1272 1413 1554 1696
14 659 824 989 1154 1319 1484 1649 1813 1978
15 707 883 1060 1236 1413 1590 1766 1943 2120
16 754 942 1130 1319 1507 1696 1884 2072 2261
18 848 1060 1272 1484 1696 1908 2120 2331 2543
20 942 1178 1413 1649 1884 2120 2355 2591 2826
22 1036 1295 1554 1813 2072 2331 2591 2850 3109
25 1178 1472 1766 2061 2355 2649 2944 3238 3533
28 1319 1649 1978 2308 2638 2967 3297 3627 3956
30 1413 1766 2120 2473 2826 3179 3533 3886 4239
35 1649 2061 2473 2885 3297 3709 4121 4533 4946
40 1884 2355 2826 3297 3768 4239 4710 5181 5652
45 2120 2649 3179 3709 4239 4769 5299
50 2355 2944 3533 4121 4710 5299
55 2591 3238 3886 4533 5181
60 2826 3533 4239 4946 5652

 

Πάχος (χλστ) Μήκος (χλστ)
Πλάτος 2000χλστ 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
7 440 550 659 769 879 989 1099 1209 1319
8 502 628 754 879 1005 1130 1256 1382 1507
10 628 785 942 1099 1256 1413 1570 1727 1884
12 754 942 1130 1319 1507 1696 1884 2072 2261
14 879 1099 1319 1539 1758 1978 2198 2418 2638
15 942 1178 1413 1649 1884 2120 2355 2591 2826
16 1005 1256 1507 1758 2010 2261 2512 2763 3014
18 1130 1413 1696 1978 2261 2543 2826 3109 3391
20 1256 1570 1884 2198 2512 2826 3140 3454 3768
22 1382 1727 2072 2418 2763 3109 3454 3799 4145
25 1570 1963 2355 2748 3140 3533 3925 4318 4710
28 1758 2198 2638 3077 3517 3956 4396 4836 5275
30 1884 2355 2826 3297 3768 4239 4710 5181 5652
35 2198 2748 3297 3847 4396 4946 5495
40 2512 3140 3768 4396 5024 5652
45 2826 3533 4239 4946 5652
50 3140 3925 4710 5495
55 3454 4318 5181
60 3768 4710 5652

 

Πάχος (χλστ) Μήκος (χλστ)
Πλάτος 2500χλστ 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
7 550 687 824 962 1099 1236 1374 1511 1649
8 628 785 942 1099 1256 1413 1570 1727 1884
10 785 981 1178 1374 1570 1766 1963 2159 2355
12 942 1178 1413 1649 1884 2120 2355 2591 2826
14 1099 1374 1649 1923 2198 2473 2748 3022 3297
15 1178 1472 1766 2061 2355 2649 2944 3238 3533
16 1256 1570 1884 2198 2512 2826 3140 3454 3768
18 1413 1766 2120 2473 2826 3179 3533 3886 4239
20 1570 1963 2355 2748 3140 3533 3925 4318 4710
22 1727 2159 2591 3022 3454 3886 4318 4749 5181
25 1963 2453 2944 3434 3925 4416 4906 5397
28 2198 2748 3297 3847 4396 4946 5495
30 2355 2944 3533 4121 4710 5299
35 2748 3434 4121 4808 5495
40 3140 3925 4710 5495
45 3533 4416 5299
50 3925 4906
55 4318 5397
60 4710

 

Τεχνικές προδιαγραφές

Γενικές προδιαγραφές

 • Χημική ανάλυση του κράματος
 • Μηχανικές ιδιότητες σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο
 • Διαστάσεις και ανοχές σύμφωνα με το πρότυπο EN10029 ή αντίστοιχα πρότυπα
 • Ιδιότητες επιφάνειας σύμφωνα με το πρότυπο EN 10163-2
 • Περιμετρική κοπή

Πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις

 • Καταλληλότητα για γαλβάνισμα
 • Καταλληλότητα για κάμψη
 • Χάλυβας υψηλής καθαρότητας υπό κενό (Vacuum Degassed)
 • Ειδική χημική σύσταση
 • Επιπλέον μηχανικές δοκιμές
 • Ειδικές ανοχές στις τρεις διαστάσεις
 • Άλλες δοκιμές

Έλεγχος με υπερήχους

 • Μη καταστροφικός έλεγχος με την μέθοδο των υπερήχων από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με το πρότυπο EN 10160 ή ισοδύναμα πρότυπα
 • Συμμόρφωση με τα κριτήρια ελέγχου E0/S0, E1/S1, E2/S2 ή συνδυασμούς αυτών
 • Πλήρεις αναφορές ελέγχου

Μαρκάρισμα

 • Μαρκάρισμα με σφραγίδα που περιλαμβάνει: χώρα προέλευσης, λογότυπο της ΣΤΟΜΑΝΑ, διαστάσεις, ποιότητα και πρότυπο, αριθμός λαμαρίνας και χυτηρίου, CE.
 • Hard stamping
 • Επιπλέον μαρκάρισμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη

Πιστοποιητικά ποιότητας

 • Πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου τύπου 2.2, 3.1 ή 3.2 σύμφωνα με το πρότυπο EN
 • Πιστοποιητικά από τους φορείς Lloyds Register, Germanischer Lloyd, DNV, ABS, Bureau Veritas για τις ναυπηγικές λαμαρίνες
 • Πολλαπλή πιστοποίηση
 • Δυνατή η πιστοποίηση από τρίτο φορέα

Συσκευασία

 • Σε ντάνες
 • Με δέσιμο και διαχωριστικά από ξύλο αν απαιτείται

Για τη Βουλγαρία:

STOMANA INDUSTRY SA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)  

Διεύθυνση: 1, Vladaisko Vastanie str.
ΤΚ: 2304
Πόλη/Περιοχή: Pernik
Χώρα: BULGARIA
Στοιχεία επικοινωνίας: E-mail: dkrastev@stomana.bg, info@stomana.bg

Telephone: (+359)-894751233

Για τις υπόλοιπες χώρες:

ΣΙΔΕΝΟΡ (ΑΘΗΝΑ)
Διεύθυνση: Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 33
ΤΚ: 15125
Πόλη/Περιοχή: Μαρούσι, Αθήνα
Νομός: Αττικής
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
 Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: pkonstantinou@sidenor.gr

Telephone: 210-6787111

Fax: 210-6787740