Με δεδομένες τις απαιτήσεις για χρήση χαλύβων υψηλής ολκιμότητας, οι οποίοι εξασφαλίζουν υψηλή αντισεισμική προστασία, το Ολοκληρωμένο σύστημα οπλισμού SD, αποτελεί την ιδανική και συνολική λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό έργο από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Το Ολοκληρωμένο σύστημα οπλισμού SD αποτελείται από:

  1. Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος SD
  1. Πλέγματα SD
  1. Έτοιμοι Κλωβοί Sidefor
  2. Χαλύβδινες Ίνες Inomix
  3. Ηλεκτροσυγκολλημένα Δικτυώματα