Στο πλαίσιο των παραγωγικών δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος λειτουργεί κύριες βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Αλμυρό Μαγνησίας,) και στο εξωτερικό (Pernik, Βουλγαρίας και Nikolic, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας). Επιπρόσθετα, διαθέτει μονάδες αποθήκευσης και διανομής.
Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου καλύπτουν κάθε στάδιο παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής όλης της γκάμας προϊόντων χάλυβα δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο.
H ευελιξία της παραγωγής των εργοστασίων, καθώς και το ευρύ δίκτυο πωλήσεων και αποθήκευσης, που έχει αναπτύξει ο Όμιλος, εντός και εκτός συνόρων, διασφαλίζουν την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.
Με στόχο τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που διαθέτει σε παραγωγικό επίπεδο και σε εμπορική παρουσία, ο Όμιλος Σιδενόρ αναγνωρίζει τη σημασία της διαρκούς αναβάθμισης και επιδιώκει τη στρατηγική επέκταση τόσο των εργοστασίων του, όσο και του δικτύου διανομής του.
O Όμιλος Σιδενόρ δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα από το στάδιο της τήξης του παλαιοσιδήρου στα τρία χαλυβουργεία του (Σιδενόρ Βιομηχανική, Sovel, Stomana Industry).
Στη συνέχεια τα ημιέτοιμαπροϊόντα χρησιμοποιούνται από τα ελασματουργεία για την παραγωγή τελικών προϊόντων χάλυβα.