Η ΕΡΛΙΚΟΝ διαθέτει στην Ελληνική αγορά:

– Χαλυβδοσωλήνες Γαλβανισμένες εν θερμώ, μαύρες & άβαφες για δίκτυα φυσικού αερίου, ύδρευσης, θέρμανσης και πυρόσβεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255

– Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών γαλβανισμένες εν θερμώ για περιφράξεις, οδοσήμανση, κάγκελα οδοποιίας, θερμοκήπια, κατασκευή υπόστεγων, κατασκευή γκαραζόπορτων, κατασκευή τεντών, Αγωγοί καλωδίων κλπ. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10219

– Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών κυκλικής , τετράγωνης και ορθογώνιας διατομής , θερμής και ψυχρής ελάσεως από προγαλβανισμένο τσέρκι για κτιριακά έργα, μηχανολογικές κατασκευές, περιφράξεις, τέντες, θερμοκήπια, σκαλωσιές, κουπαστές, έπιπλα κλπ. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10219.

Οι συγκεκριμένες χαλυβδοσωλήνες διατίθενται στην Ελληνική αγορά από το  πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής του αντιπροσώπου της, ΣΙΔΜΑ ΑΕ, εταιρείας με μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο εμπορίας  χαλυβουργικών προϊόντων, αλλά και από την ηγέτιδα στην περιοχή της Κρήτης ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ.