Όραμα

Να είμαστε κορυφαίος παραγωγός προϊόντων χάλυβα μέσω των ανθρώπων μας και της τεχνολογικής αριστείας.

Αποστολή

Η ασφαλής παραγωγή προϊόντων χάλυβα και η παροχή υπηρεσιών που προσθέτουν αξία στους πελάτες μας, ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους μας, περηφάνια και επιβράβευση στους εργαζόμενούς μας, μακροχρόνιες σχέσεις με τους προμηθευτές μας, βιωσιμότητα στο περιβάλλον και ανάπτυξη στις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία.

Οι αξίες μας, οι βασικές αρχές, και οι συμπεριφορές μας:

Κυριότητα
Είμαστε Ηγέτες

■ Σκεφτόμαστε και λειτουργούμε με ευθύνη σε όλες τις διαδικασίες μας (θέσεις εργασίας / καθήκοντα).
■ Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα ή τα επικοινωνούμε στον κατάλληλο άνθρωπο με στόχο να λυθούν. Δεν αφήνουμε να αιωρούνται ατέλειες και ζητήματα.

Ακεραιότητα
Είμαστε αληθινοί
■ Επικοινωνούμε απλά, καθαρά και με ειλικρίνεια.

Επιδιώκουμε την αριστεία
Είμαστε οι καλύτεροι

■ Στόχος μας είναι να είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο στην περιοχή ευθύνης μας.
■ Κάνουμε το σωστό από την πρώτη στιγμή.
■ Είμαστε αφοσιωμένοι στην ασφάλεια και την ποιότητα.
■ Εστιάζουμε στην τεχνολογική υπεροχή και τη βελτιστοποίηση του κόστους.
■ Στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας.
■ Είμαστε επαγγελματίες.
■ Εφαρμόζουμε όλες τις διαδικασίες και κανονισμούς της Εταιρίας.
■ Διαθέτουμε όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες και εργαλεία για την εκτέλεση της εργασίας.

Ομαδικότητα
Εργαζόμαστε σαν ένας

■ Εργαζόμαστε ως ομάδα και πετυχαίνουμε μαζί.
■ Η Εταιρία ενθαρρύνει την προσωπική υπευθυνότητα και την επίτευξη στόχων σε ένα περιβάλλον ομαδικής εργασίας.

Καινοτομία
Δημιουργώντας αλλαγές

■ Είμαστε θετικοί στις νέες ιδέες και τις επιβραβεύουμε.
■ Είμαστε ανοιχτοί στις αλλαγές.
■ Θέτουμε δύσκολους στόχους και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Συνεχής ανάπτυξη
των ανθρώπων μας

■ Παρέχουμε στους ανθρώπους μας ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, ανταμοιβές και εργαλεία για να είναι οι καλύτεροι στα καθήκοντά τους.
■ Κάθε εργαζόμενος έχει σαφείς στόχους και καθήκοντα