Στo πλαίσιo του συνεχούς προγράμματος επενδύσεων του Ομίλου Σιδενόρ για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση του εξοπλισμού για την υπό κενό επεξεργασία του ρευστοποιημένου χάλυβα (Vacuum Degasser – VD) στο εργοστάσιο της Stomana Industry στη Βουλγαρία.

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη του 2014 συμβάλλοντας στη θεαματική βελτίωση της ποιότητας του χάλυβα, που παράγεται στις εγκαταστάσεις της Stomana Industry. Με την επεξεργασία του χάλυβα στη μονάδα του Vacuum Degasser, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της περιεκτικότητας του σε υδρογόνο και άζωτο.

Με τη χρήση του Vacuum Degasser παράγεται «καθαρός χάλυβας» υψηλής ποιότητας, που οδηγεί σε αντίστοιχα τελικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες που ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπό κενό διαθέτουν σήμερα μόνο τα σημαντικότερα χαλυβουργεία στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Με αυτόν τον εξοπλισμό η Stomana Industry θα μπορεί να παράγει νέες ποιότητες κραμάτων χάλυβα στοχεύοντας σε υψηλότερων απαιτήσεων βιομηχανικούς κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανία σφυρήλατων και άλλους.