Οι εγκαταστάσεις της Dojran Steel είναι στο Nikolic της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας κοντά στη Δοϊράνη, περίπου 80 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα. Μετά την ολοκλήρωση σειράς επενδύσεων, η μονάδα της Dojran Steel περιλαμβάνει:

  • Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ελάστρου επιμήκων προϊόντων χάλυβα: 200.000 τόνοι
  • Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα μονάδας παραγωγής ηλεκτροσυγκολλητών πλεγμάτων: 25.000 τόνοι
  • Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα μονάδας παραγωγής πλεκτών γαλβανισμένων ρόλων και συρματοκιβωτίων: 8.500 τόνοι.
  • Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα μονάδας παραγωγής επιχαλκωμένων ηλεκτροδίων: 2.500 τόνοι

Η παραγωγή της Dojran Steel καλύπτει εκτός των αναγκών σε προϊόντα οπλισμού σκυροδέματος στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, στο Κόσοβο και στην Αλβανία και την παραγωγή στρογγυλών καθώς και μικρής διατομής τετράγωνων μορφοσιδήρων για την ελληνική αγορά και spot αγορές. Παράλληλα, η προνομιακή θέση του εργοστασίου, προσφέρει ευνοϊκές συνθήκες στην εισαγωγή πρώτων υλών και στις πωλήσεις ετοίμων προϊόντων, με χαμηλό μεταφορικό κόστος.

Η εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης και ασφαλούς λειτουργίας στις καθημερινές αποφάσεις, στις διαδικασίες και στα συστήματα, που εφαρμόζονται, αποτελεί στρατηγική επιλογή της Dojran Steel. Η παρακολούθηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρίας και η επικοινωνία με τους συμμετόχους, αποτελούν μερικές μόνο από τις παραμέτρους, οι οποίες συνθέτουν το υπεύθυνο επιχειρηματικό προφίλ της Dojran Steel.