Η Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. (Σιδενόρ Βιομηχανική) διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής μεγάλης γκάμας επιμήκων προϊόντων χάλυβα σε ποικίλες μορφές, διαστάσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε το 1962 και αποτελεί την πρώτη βιομηχανική μονάδα του Ομίλου Σιδενόρ.

 • Έκταση εργοστασίου: 441 στρέμματα, από τα οποία τα 76 είναι στεγασμένα
 • Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα χαλυβουργείου: 800.000 τόνοι
 • Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ελασματουργείου: 800.000 τόνους επιμήκων προϊόντων χάλυβα, μετά την ολοκλήρωση επενδύσεων

Προϊόντα

Χάλυβας οπλισμού SD

 • Ευθύγραμμες ράβδοι και ρόλοι SD
 • Ειδικά ευθύγραμμα μήκη χάλυβα SD

Μορφοσίδηρος

 • Ράβδοι τετραγωνικής διατομής (καρέ)
 • Ράβδοι ορθογωνικής διατομής (λάμες)
 • Ράβδοι κυκλικής διατομής (στρογγυλά)
 • Ράβδοι γωνιακής ισοσκελούς διατομής (γωνίες)
 • Δοκοί υψίκορμοι (ΙPE)
 • Ράβδοι διατομής ΠΙ (UPN)

Χονδρόσυρμα