Η Sovel αποτελεί θυγατρική εταιρία της Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα. Πρόκειται για ένα βιομηχανικό συγκρότημα που βρίσκεται στον Αλμυρό Μαγνησίας και περιλαμβάνει χαλυβουργείο, ελασματουργείο, μονάδα παραγωγής πλεγμάτων, καθώς και βοηθητικές μονάδες.

Επίσης, στον Αλμυρό Μαγνησίας η Sovel διαθέτει λιμενικές εγκαταστάσεις.

  • Έκταση εργοστασίου: 1.011 στρέμματα, από τα οποία τα 123 είναι στεγασμένα
  • Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα χαλυβουργείου: 1.350.000 τόνοι
  • Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ελασματουργείου: 1.200.000 τόνοι, μετά την πρόσφατη εγκατάσταση της νέας γραμμής στην οποία εφαρμόζεται η μέθοδος χύτευσης/έλασης χωρίς διακοπή.

Προϊόντα

Χάλυβας οπλισμού SD

  • Ευθύγραμμες ράβδοι SD
  • Ειδικά ευθύγραμμα μήκη χάλυβα SD
  • Συμπαγής κουλούρα SD

Πλέγματα SD

  • Πλέγματα υποστυλωμάτων και δοκών SD
  • Ειδικά πλέγματα Sidefit
  • Δομικά και κοινά πλέγματα
  • Έτοιμοι κλωβοί Sidefor και Sidefor Plus