Η Stomana Industry αποτελεί τη μεγαλύτερη χαλυβουργία στη Βουλγαρία, με εμπορική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στις διεθνείς αγορές.

Η Stomana Industry εντάχθηκε στον Όμιλο Σιδενόρ το 2001, έχοντας συμπληρώσει μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία 50 ετών. Από τότε αποτελεί μία από τις πιο εξαγωγικές εταιρίες του Ομίλου Σιδενόρ, καθώς εξάγει, εκτός Βουλγαρίας, άνω του 90% της παραγωγής της σε λαμαρίνες, σε περισσότερες από 30 χώρες καλύπτοντας μεγάλο γεωγραφικό εύρος (Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Αμερική), με αποτέλεσμα να βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της λίστας προμηθευτών πολλών μεγάλων διεθνών ομίλων διανομής προϊόντων χάλυβα.

Η Εταιρία παράγει ευρύ φάσμα χαλυβουργικών προϊόντων, τόσο πλατέων όσο και επιμήκων. Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Stomana Industry περιλαμβάνουν μονάδα προετοιμασίας παλαιοσιδήρου, χαλυβουργείο, ελασματουργείο επιμήκων προϊόντων, ελασματουργείο πλατέων προϊόντων, καθώς και ελασματουργείο παραγωγής χαλύβδινων μπαλών. Στο εργοστάσιο της Stomana Industry παράγονται προϊόντα χάλυβα που πληρούν τις απαιτήσεις των πιο αυστηρών διεθνών προδιαγραφών, όπως EN, DIN, ASTM, JIS, BS, Lloyd’s Register και Germanischer Lloyd. Επιπλέον, το εργοστάσιο εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008.

Ο Όμιλος Σιδενόρ, αμέσως μετά την εξαγορά της Stomana Industry σχεδίασε και υλοποίησε ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, την αναδιάρθρωση των λειτουργιών και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου. Κύριο σημείο αναφοράς των προσπαθειών αναβάθμισης της μονάδας αποτελεί η έναρξη λειτουργίας, το 2008, του νέου υπερσύγχρονου ελασματουργείου επιμήκων προϊόντων, το οποίο αύξησε την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα της Stomana Industry κατά 800.000 τόνους.

Κύρια χαρακτηριστικά εργοστασίου

Έκταση: 3.171 στρέμματα, από τα οποία τα 536 είναι στεγασμένα.

Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα:

 • χαλυβουργείου: 1.400.000 τόνοι
 • ελασματουργείων επιμήκων: 1.000.000 τόνοι
 • ελασματουργείου πλατέων: 400.000 τόνοι

Προϊόντα

Η Εταιρία παράγει μία ευρεία γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Συγκεκριμένα η Εταιρία παράγει:

 • Ειδικούς Χάλυβες
 • Λαμαρίνες θερμής έλασης
 • Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος SD
 • Μορφοσίδηρος
 • Λάμες Boron
 • Προφίλ Μεταλλείων ΤΗ
 • Χαλύβδινες Μπάλες Άλεσης
 • Ειδικά προφίλ
 • Ημιέτοιμα προϊόντα συνεχούς χύτευσης (μπιγιέτες, blooms και slabs)