Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ασφάλεια φορτώσεων» πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από την ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε., την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019. Προσκεκλημένοι ήταν μεταφορικές εταιρίες καθώς και συνεργάτες της Εταιρίας από όλη την Ελλάδα. Η εκδήλωση είχε ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση και κέρδισε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.

 

Η ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε., είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη και δίνει μεγάλη έμφαση στα θέματα ασφάλειας και ειδικότερα ασφάλειας φορτώσεων και συνεργάζεται στενά με όλους τους συνεργάτες της, με στόχο τη συνεχή βελτίωση στον τομέα αυτό.

 

31072019